På det seneste bestyrelsesmøde blev bl.a. følgende behandlet:

- Pæleormsangreb -behov for hurtig indsats
- Østmolen – møde med kommunen om lånegaranti
- Havnens forsikringer – evt. ny leverandør

- Henvendelse fra kajakafdelingen – ønske om tag på kajakstativ

- Arbejdsdagen – stor tilslutning og stor tak til de fremmødte!!

- Nyt fra havnefogeden

Referat fra mødet kan ses her på hjemmesiden under ”Bådelauget Kignæs Mole – referater – bestyrelsesmøder” eller klik her

Bent Frandsen
Sekretær