Indtil en ny havnefoged er tiltrådt har bestyrelsen aftalt følgende opgavefordeling:

Johs overtager og passer havnens PC og telefon. Carsten tager over hvis Johs skal på ferie.
Britt tømmer havnens postkasse
Britt sætter et ”ude af drift” skilt på flaskeautomaten
Britt tager sig af salg af standere
Britt fordeler udlejningspladser sammen med Allan
Carsten aftaler rendeafmærkning med Tim

Hvis du har andre spørgsmål eller kommentarer, er du meget velkommen til at kontakte bestyrelsen - klik her

Vores nuværende havnefoged Finn Zierau ønsker at stoppe efter at have været havnefoged og havnefogedassistent i mere end 6 år. Bestyrelsen takker Finn for det store arbejde, han har gjort for havnen.
Vi søger nu en ny havnefoged, og det er vores ønske at finde en person internt fra havnen, der ønsker at påtage sig opgaven. Evt. kan 2 personer dele arbejdet mellem sig - se opslaget her.