Jægerspris Sejlklub har i weekenden 5.-6. maj afholdt Sjællandsk Mesterskab for Nordisk Folkebåd. Hele 23 både fra Jylland, Fyn og Sjælland deltog. Vejret viste sig fra en utrolig flot side med solskin og varme. Desværre var det småt med vinden. Lørdag lykkedes det at afvikle tre sejladser og om søndag måtte bådene vente til kl. 12, før det kom let vind. Det blev kun muligt at afvikle en enkelt sejlads. Den svage vind gjorde det begge dage svært at finde den rigtige vej rundt på banen. Der var der mange, der appellerede til podiepladserne.

 

Læs mere...

Også i år deltager Kignæs Havn i det landsdækkende arrangement ”Havnes Dag”. Vores arrangement sidste år var meget vellykket med rigtig mange besøgende.


Formålet er at øge interessen for livet til søs, som for vores havn bl.a. kan betyde flere medlemmer til JSK, nye kræfter til ”Sommerflid” og fortsat efterspørgsel efter de havnepladser, der bliver ledige.


Vi planlægger en række spændende aktiviteter for både voksne og børn. Dagen starter kl. 10, men det er muligt, at de morgenfriske kan komme med fiskerne en tur på fjorden tidligere og være med til at røgte garn.

 

Det endelige program for dagen er klar i slutningen af maj.

Læs mere...

På det seneste bestyrelsesmøde blev bl.a. følgende behandlet:

- Konstituering af bestyrelsen og fordeling af opgaver

- Ny lovgivning om persondata, herunder medlemsoplysninger

- Indbrud i havnekontoret
- Frihavnsordningen, nye regler for opkrævning af miljøafgift

Frihavne må fremover max opkræve kr. 25,- i miljøafgift pr. døgn plus forbrug af el og bad efter regning.
Giv en melding til Bjørn, hvis du i en frihavn bliver opkrævet mere.

  • - Nyt fra havnefoged og formand 

Herunder bl.a. søsætning, pæleramning, rottebekæmpelse og placering af affaldscontainere

Referat fra mødet kan ses her på hjemmesiden under ”Bådelauget Kignæs Mole – referater – bestyrelsesmøder” eller klik Her

Bent Frandsen
Sekretær


Husk standerhejsningen den 28. april kl. 11.00

Jægerspris Sejlklub indbyder hermed til Håndværker Cup 2018.

Du kan læse mere om de praktiske oplysninger i forbindelse med stævnet her og Notice off Race her.

Tilmelding til stævnet sker ved at udfylde tilmeldingsformularen, regne prisen ud og klikke på 'Send'. Herved overføres dine tilmeldingsdata til Jægerspris Sejlklub og du er tilmeldt.

Beløbet for deltagelse bedes du overføre via netbank til klubbens konto, som du finder på tilmeldingsformularen. Link til tilmelding: https://goo.gl/forms/B5E7YDNjlyBKIFCx2