• at der udpeges en fast kontaktperson for gruppen 
• at billardbord/anvendelse ikke generer de øvrige aktiviteter i klubhuset – 
• samt at der foretages en evaluering efter et år.
Initiativgruppen fremsendte en længere ansøgning, hvor brug og etablering af billardbordet var grundigt beskrevet. I gruppen har vi lagt vægt på:
At billardet kan bidrage til et mere varieret klubliv
At billardbordet skal bruges af alle medlemmer og kredse i Molen / sejlklubben, og vi håber at rigtig mange medlemmer vil få fornøjelse af det. Måske også på den måde, at forskellige grupper har et fast tidspunkt, hvor de mødes for at spille…
At der kan skabes en fornuftig og hyggelig kultur omkring billardet og at bordet ikke bliver et samlingssted for ”drukkenbolte”. Gruppen har påtaget sig ansvaret for at gribe ind overfor en evt. uhensigtsmæssig udvikling.
Gruppen har selv finansieret bordet og får pengene ind igen i kraft af, at det koster 10 kr. pr spil. Vi regner med at få pengene ind i løbet af tre år, og er opmærksom på at den evaluering, der foretages om et år, evt. kan resultere i, at bordet tages ned igen. 
Vi lægger en plade over bordet, så det kan bruges til buffet osv., når der er arrangementer og etablerer en vogn, så bordet let kan flyttes.
Vi har lavet et mindre regelsæt, der hænges op på opslagstavlen og forventer at alle tager det fornødne ansvar i forhold til det.

Venlig hilsen
På vegne af Billardgruppen.
Karsten Skousbøll