Bådelauget Kignæs Mole er en forening med hjemsted i Frederikssund Kommune, der har til formål at drive Kignæs Lystbådehavn i Neder-Dråby, Hovedgaden 149, 3630 Jægerspris.

Foreningen har ca 180 medlemmer, hvoraf 125 har plads i vand, og det resterende antal medlemmer har plads på land. Foreningen ledes af en bestyrelse på fem medlemmer, samt to bestyrelsessuppleanter.

Havnens areal er stillet til rådighed af Frederikssund Kommune, mens Bådelauget Kignæs Mole står for havnens drift og vedligeholdelse, og står desuden som ejer af havnens faciliteter, der omfatter:

  • Havneanlæg, rendeafmærkning m.m.
  • Havnefogedkontor
  • Toilet- og badefaciliteter
  • Klublokaler
  • Depot, miljøstation, mastekran m.m.

Alle faciliteter deles med Jægerspris Sejlklub og Kajakafdelingen, der også har hjemsted på Kignæs Havn. Desuden står faciliteterne til rådighed for havnens tilsejlende gæster.