Jægerspris Sejlklub har hjemsted i Jægerspris i Frederikssund Kommune og har til formål at være ramme om et fællesskab af sejlbåds- og motorsejlere og andre interesserede samt at fremme sejlsporten især for børn og unge.

 
Jægerspris Sejlklub har ca. 185 medlemmer, hvoraf ca 30. medlemmer er juniorer i alderen 8 - 24 år.
 
Jægerspris Sejlklub optager efter ansøgning medlemmer som aktive, passive eller juniorer.
 
Jægerspris Sejlklub har sin base i Kignæs Havn, hvor sejlklubben deler faciliteter med Bådelauget Kignæs Mole. Jægerspris Sejlklub er medlem af Dansk Sejlunion.
 
Jægerspris Sejlklub er en meget aktiv sejlklub med en lang række aktivititer, både i sommer- og vintersæsonen. Sejlklubben ledes af en bestyrelse på 9 medlemmer, samt en række aktivitetsudvalg, der forestår sejlklubbens mange aktiviteter.
 
Sejlklubbens hovedaktiviteter er:
  • Kapsejlads hver torsdag aften i sejlsæsonen
  • Optimistjollesejlads hver tirsdag aften i sejlsæsonen, og undervisning af optimisterne i vintersæsonen
  • En række fælles kapsejladser i løbet af sæsonen sammen med naboklubberne Frederikssund Sejlklub og Marbæk Sejl- og Motorbådsklub
  • En række week-end ture i løbet af sæsonen i samarbejde med Bådelauget Kignæs Mole
For yderligere information henvises til hjemmesidens årskalender.