De mange frivillige udvalg er med til at holde Havnens omkostninger nede til glæde for os alle. Benyt chancen for at give en hånd med til løsning af en række småopgaver og få samtidig en hyggelig søndag på havnen med dine klubkammerater og bådnaboer.
Bestyrelsen vil sørge for at der er drikkevarer samt en bid brød til frokost til alle. Du kan hjælpe os med at få et overblik over indkøbene ved at melde dig til Havnefogeden (Finn 47 53 24 69/40 25 22 90) eller til formanden (Christian på 51529030), og gerne med dit foretrukne valg blandt nedenstående opgaver
Vi vil sikre materialer og organisering af aktiviteter:

 • Rep. af plastrør på pæle
 • Udskiftning af ødelagte planker i broer
 • Oprydning i havnens containere
 • Eftersyn/reparation af cykler
 • Maling af klubhusgavle (især syd)
 • Eftersyn/rensning af tag og skotrender
 • Udskiftning af søm med skruer i husdæk
 • Rengøring af klubhus (indvendig/vinduer/tjek af køkkenservice mm)
 • Gennemgang af el og varme
 • Afrensning og maling af gl. anker
 • Lægning af fliser ved affaldscontainere
 • Lægning af fliser ved bænk/bord ved fiskeplads
 • Sortering af stolper ved mastestativ
 • Udskiftning af wire i mastekran
 • Afmontering af gl. gule pladsnr.plader
 • Montering af nye båkeplader
 • Sørge for frokost/kaffe/drikkevarer
 • Afprøvning/montering af ny vejrstation
 • Udsk. af underlagsplader ved el-standere
 • Oprensning på yderside af moler

Vel mødt
Bestyrelsen