Vores nuværende havnefoged Finn Zierau ønsker at stoppe efter at have været havnefoged og havnefogedassistent i mere end 6 år. Bestyrelsen takker Finn for det store arbejde, han har gjort for havnen.
Vi søger nu en ny havnefoged, og det er vores ønske at finde en person internt fra havnen, der ønsker at påtage sig opgaven. Evt. kan 2 personer dele arbejdet mellem sig - se opslaget her.