På det seneste bestyrelsesmøde blev bl.a. følgende behandlet:

• Havnens Dag – tilfredshed med et vellykket arrangement

• Reparation af østmolen – mulighed for kommunal støtte

• Udvidelse af kajakpladsen

• Vedligeholdelse af klubhuset
• Udskiftning af fortøjningspæle

• Nyt fra Havnefogeden

Referat fra mødet kan ses her på hjemmesiden under ”Bådelauget Kignæs Mole – referater – bestyrelsesmøder” eller klik her

Bent Frandsen
Sekretær

Stor tak fra bestyrelsen til de mange medlemmer, der bidrog til at Havnens Dag blev en rigtig god oplevelse for de mange besøgende.