På det seneste bestyrelsesmøde blev bl.a. følgende behandlet:

• Kontakt til kommunen om midler til renovering af østmolen

• Udskiftning af vinduer i klubhus

• Opgaver til arbejdsdagen den 7. oktober

• Forbedring af søsætningsforhold for roerne
• Nyt fra Havnefogeden
- herunder TV overvågning af havnen

Referat fra mødet kan ses her på hjemmesiden under ”Bådelauget Kignæs Mole – referater – bestyrelsesmøder” eller klik her

Bent Frandsen
Sekretær