Generalforsamlingen blev afholdt den 25. marts.
Referatet kan ses på hjemmesiden under ”Bådelauget Kignæs Mole – referater – generalforsamlinger” eller klik her.

På generalforsamlingen blev der vedtaget ”Idégrundlag for havnen”. Idégrundlaget er indføjet i Forretningsorden for Bestyrelsen, som kan ses her.

Under Eventuelt på dagsordenen blev der informeret om arbejdet med renovering af østmolen. En skriftlig redegørelse kan ses her.

Bent Frandsen
Sekretær