1. Arbejdsdagen den 6 OKT starter kl. 0900 på havnen.

Jeg har lavet en liste over opgaver som man kan melde sig til ...

Hvis du har specielle ønsker skriv eller sms til mig..

En del opgaver har jeg sat en leder på som skal skaffe overblik m.m.

I kolonne INFO2 kan du skrive og returnere.

JOBS

 

Job

Info

INFO2

Overdækning rengøres

   

Renovering af terrassekant

Mangler sten

 

Værksted oprydning

   

Værksted renoveres med nye hylder

Hylder er modtaget opsættes på SW væg

 

Mad og forplejning

   

Isolering af ydervæg samt rottesikring

 

                                                                           

Hylder til bøger ved toiletter

   

Bænke skal efterses og træ udskiftes

   

Skilt med 3 kt på vestmolen renoveres

   

Grøn lampe på vestmolen males

   

Flagstang på vestmole slibes og males

   

Broer efterses for søm og forskudte brædder

   

Affald opsamling

   

Masteskur opryddes og sorteres

1 "oldie"

 

Etablering af fliser og tag til affaldscontainer og cykler

   

Eftersyn af flagstænger og støtter

   

Eftersyn af bænk (fast) ved slæbesteder på vestmole.

   

Maling og fastspænding af nye bord/bænke på molen

   

Spule broer og træ for alger m.m.

   

Oprydning på olie depot

   

Ukrudt bekæmpelse på moler og stensætning

Forebyggende

 

Bil og trailer til trp til genbrugspladsen

   

Der er planlagt at spise frokost når det passer i programmet.

Desuden er der indkaldt til AFRIGGERFEST samme aften - Se vedhæftede

Søndag er der optagning af både efter opsat plan.

Med venlig hilsen

Bjørn Stephensen

Havnefoged

2463 8478