Velkommen til Kignæs Havn

Seneste nyt

Nyt fra BKM bestyrelsen – december 2021

På det seneste bestyrelsesmøde blev bl.a. følgende behandlet:

Nye broer
Herunder status på betaling af indskud, status på arbejdet og det videre forløb.

Uddybning af renden
Herunder deponering af opgravet materiale.

Miljøansvarlig for havnen
En der vil påtage sig opgaven efterlyses.

Havnens el forbrug
Herunder betaling for landstrøm

Inspiration fra havnemesse
Herunder bl.a. fokus på den løbende slitage på havneanlægget og fremskaffelse af penge til nødvendig vedligeholdelse.

Nyt fra ”havnefødderne
Carsten vil lave oplæg til skriv med formaninger og gode råd, der kan uddeles ved den
kommende søsætning.

Eventuelt
Herunder beredskab ved nye storme og vandstandsstigning samt nye pladsbeviser.

På bestyrelsens vegne
Bent Frandsen

Læs referatet her
Nyheds-arkiv

Velkommen til Kignæs Havn

Seneste nyt

Nyt fra BKM bestyrelsen – december 2021

På det seneste bestyrelsesmøde blev bl.a. følgende behandlet:

Nye broer
Herunder status på betaling af indskud, status på arbejdet og det videre forløb.

Uddybning af renden
Herunder deponering af opgravet materiale.

Miljøansvarlig for havnen
En der vil påtage sig opgaven efterlyses.

Havnens el forbrug
Herunder betaling for landstrøm

Inspiration fra havnemesse
Herunder bl.a. fokus på den løbende slitage på havneanlægget og fremskaffelse af penge til nødvendig vedligeholdelse.

Nyt fra ”havnefødderne
Carsten vil lave oplæg til skriv med formaninger og gode råd, der kan uddeles ved den
kommende søsætning.

Eventuelt
Herunder beredskab ved nye storme og vandstandsstigning samt nye pladsbeviser.

På bestyrelsens vegne
Bent Frandsen

Læs referatet her
Nyheds-arkiv