Optagning af både – start 4.10.2019 – læs datoer her

Seneste nyt

Kære Medlemmer,

Invitation til Arbejdsdag Kignæs Mole – Lørdag den 5. oktober 2019 kl. 9.00 -15.00

Læs mere her
2019-09-19T19:16:09+02:00

Nyt fra BKM bestyrelsen – september 2019

På det seneste bestyrelsesmøde blev bl.a. følgende behandlet:

– Genindførelse af arbejdsudvalg – der er brug for frivillige til forskellige opgaver på havnen

– Forberedelse af arbejdsdagen den 5. oktober

– Nyt fra havnefogeden – herunder datoer for optagning af både
(se under nyheder på hjemmesiden)

– Nyt fra formanden – herunder status på seneste indbrud i havnekontoret

– Evt. – herunder undersøgelse af evt. overgang til Y-bomme i havnen

Referat fra mødet kan ses her på hjemmesiden under ”Bådelauget Kignæs Mole – referater – bestyrelsesmøder”

Bent Frandsen
Sekretær

OBS
Kom og deltag i arbejdsdagen den 5. 10. kl. 9 til 15.
Se invitation på hjemmesiden

Læs mere her
2019-09-19T19:21:04+02:00

Nyt fra BKM bestyrelsen – august 2019

På det seneste bestyrelsesmøde blev bl.a. følgende behandlet:

– Ny havnefoged – der blev udpeget ny havnefoged. Der udsendes nærmere information på hjemmesiden.

– Genindførelse af arbejdsudvalg – der annonceres senere efter medlemmer.

– Disponering af havnens landarealer.

– Nyt fra havnefogeden – Søren Striberg og Britt Sørensen har vikarieret i sommerperioden. Stor tak til begge for hjælpen.

– Evt. – herunder stort og småt som inspiration til senere behandling.

Referat fra mødet kan ses her på hjemmesiden under ”Bådelauget Kignæs Mole – referater – bestyrelsesmøder”.

Bent Frandsen
Sekretær

Læs mere her
2019-09-19T19:23:18+02:00

Nyt fra BKM bestyrelsen – juni 2019

På det seneste bestyrelsesmøde blev bl.a. følgende behandlet:

– Ny konstituering af bestyrelsen
– Ny havnefoged – herunder omgangstonen på havnen, midlertidig varetagelse af havnefogedopgaverne og ansøgninger til havnefogedstillingen.

Bent Frandsen
Sekretær

Læs mere
Her er datoer for lukning af Kronprins Frederiks Bro i Frederikssund

Generelle links