Seneste nyt

2021-06-20T12:26:39+02:00
Bådelauget Kignæs Mole

Pæleormsangreb – udskiftning af broer

Læs mere her
2021-06-20T12:29:13+02:00
Nyt fra BKM bestyrelsen – juni 2021

På det seneste bestyrelsesmøde blev bl.a. følgende behandlet:

Coronasituationen – Herunder adgang til toiletter og klubhuset.

Den kommende generalforsamling – Afholdes den 29. august.

Udskiftning af broer – Beslutningsforslag til den kommende generalforsamling udsendes snarest, så der er god tid til evt. spørgsmål og kommentarer.

Nyt fra Havnefogeden – Herunder ødelagte broer, oprydning på pladsen, badning i havnen og efterlysning af hjælp til græsslåning.

Nyt fra formanden – Herunder opsætning af bord/bænke, sponsering af Håndværker Cup, samarbejde med kajakklubben og nøgleboks til politi/redning.

Bent Frandsen
Sekretær

Læs mere her
Nyheder-arkiv

Seneste nyt

2021-05-23T12:13:35+02:00
Nyt fra BKM bestyrelsen – maj 2021

På det seneste bestyrelsesmøde blev bl.a. følgende behandlet:

Coronasituationen – Herunder adgang til klubhuset og afholdelse af generalforsamling – fastlagt til den 29. august.

Udskiftning af broer – Herunder udarbejdelse af beslutningsforslag til den kommende generalforsamling.

Ansøgning om klaptilladelse – Der kan forudses behov for en oprensning af renden.

Nyt fra havnefogeden – Herunder igangsætning af videoovervågning med nyt udstyr og efterlysning af frivillige til ramslaget.

Evt. – Herunder placering af ikke søsatte både og rendeafmærkning.

Bent Frandsen
Sekretær

PS. – Forslag til behandling på generalforsamlingen den 29. august skal fremsendes inden den 13. juni til havnens mailadresse info@kignaeshavn.dk eller lægges i postkassen på havnen.

Læs mere her
2021-05-23T12:14:50+02:00
Nyt fra BKM bestyrelsen – april 2021

På det seneste bestyrelsesmøde blev bl.a. følgende behandlet:

Coronasituationen – Herunder standerhejsning og afholdelse af generalforsamling

Udskiftning af broer – Herunder ny scanning af pæleomsangrebet og evt. broudskiftning i 2 faser.

Facebook side til havnen – God tilslutning til den nye Facebookgruppe “Kignæs havn i Jægerspris”.

Ansøgning om klaptilladelse – Der kan forudses behov for en oprensning af renden.

Nyt fra havnefogeden – Herunder anskaffelse af nyt udstyr til videoovervågning og adgang til toiletter og klubhus.

Evt. – Herunder oprydning, herreløse bådvogne og unge mennesker på havnen.

Bent Frandsen
Sekretær

PS – Meld dig til den nye Facebook gruppe.
Søg “Kignæs havn i Jægerspris” og søg om medlemskab

Læs mere her