Nyt fra BKM-bestyrelsen

maj 2024

På det seneste BKM bestyrelsesmøde blev bl.a. følgende behandlet:

Fjernelse af sten ved pladser, Reflekser på rendeafmærkning, Salg af døde både,

Afholdelse af sejladsprøver fra havnen, Badefaciliteter, Autocamperpladser og Hjælp til opsætning af nye lamper på broerne.

På bestyrelsens vegne

Bent Frandsen

 Bestyrelsesmøder (mandage kl. 19):
15. januar19. februar
18. marts – aflyst15. april
13. maj17. juni
sommerferie19. august
16. september21. oktober
18. november16. december
Andre møde-datoer
Stander op: lørdag den 27. april kl. 11 
Arbejdslørdag: lørdag den 28. september
Stander ned: lørdag den 26. oktober kl. 11
Generalforsamling: søndag den 24. marts

Arkiv bestyrelsesreferater

Læs mere om Kignaes havn her

Kignæs Havn har 125 bådpladser med bredder på 2 – 4 m og længder på 8 – 12 m, samt en del pladser langs molerne beregnet til gæster.

Sæson 2024:

er i gang

Bådene i vand

Se datoer her

Donation fra Friluftsrådet – Vandfriluftsliv

Vandfriluftsliv donerede hele 35.000 kr.

Næste BKM bestyrelsesmøde

mandag den 13. maj 2024

Håndværker Cup 2024
04. til 05. maj

Turen

GÅR TIL KIGNÆS HAVN

Tag på et lille ophold i vores skønne havn.

Kignæs Havn er en hyggelig og meget smukt beliggende lystbådehavn i Neder Dråby ved Jægerspris.

Havnen ligger ud til Roskilde Fjord ved bredningen lidt nord for Kronprins Frederiks Bro, der forbinder Frederikssund med Horns Herred.

Kignæs Havn er med i Frihavns ordningen

Nyt fra BKM bestyrelsen

Vi har nu anskaffet følgende containere til affald:

2 stk. til PAP
2 stk. til PLASTIC
1 stk. til GLAS
2 stk. til RESTAFFALD

De er placeret med 1 stk. PAP, 1 stk. PLASTIC og 1 stk. RESTAFFALD i hvert affaldsdepot.
Containeren til GLAS står i affaldsdepotet ved fiskepladsen.

Det er meget vigtigt at der bliver sorteret, idet vi ellers vi blive pålagt yderligere omkostninger fra renovationen, hvis der ikke bliver sorteret korrekt, og kommer forkert affald i de forkerte containere.

Spraydåser, olie, oliefiltre, maling og malerbøtter SKAL fortsat anbringes i den store Miljøcontainer.”

Mvh Bestyrelsen

Nyt fra BKM bestyrelsen – februar 2024

På det seneste bestyrelsesmøde blev bl.a. følgende behandlet:

Bortsalg af døde både

Den kommende generalforsamling
Afholdes den 24. marts 2024 – der er ikke modtaget medlemsforslag til behandling

Opstilling af containere
Til opbevaring af JSK grej

Udskiftning af fortøjningspæle
Må udsættes til efter sejlsæsonen

Nyt fra havnefogeden
Herunder reparation af mastekran og nye lamper på broerne

Evt.
Herunder aftale om vedligeholdelse af sejlrenden

På bestyrelsens vegne
Bent Frandsen

Nyt fra BKM-bestyrelsen

maj 2024

På det seneste BKM bestyrelsesmøde blev bl.a. følgende behandlet:

Fjernelse af sten ved pladser, Reflekser på rendeafmærkning, Salg af døde både,

Afholdelse af sejladsprøver fra havnen, Badefaciliteter, Autocamperpladser og Hjælp til opsætning af nye lamper på broerne.

På bestyrelsens vegne

Bent Frandsen

Sæson 2024:

er i gang

Læs mere om Kignaes havn her

Kignæs Havn har 125 bådpladser med bredder på 2 – 4 m og længder på 8 – 12 m, samt en del pladser langs molerne beregnet til gæster.

Bådene i vand

Se datoer her

Donation fra Friluftsrådet – Vandfriluftsliv

Vandfriluftsliv donerede hele 35.000 kr.

Næste BKM bestyrelsesmøde

mandag den 13. maj 2024

Håndværker Cup 2024
04. til 05. maj

TUREN GÅR TIL JÆGERSPRIS –

og tag på et lille ophold i vores havn

Kignæs Havn er en hyggelig og meget smukt beliggende lystbådehavn i Neder Dråby ved Jægerspris.

Havnen ligger ud til Roskilde Fjord ved bredningen lidt nord for Kronprins Frederiks Bro, der forbinder Frederikssund med Horns Herred.