Velkommen til Kignæs Havn

Blanket til EL aflæsning

DMI Jægerspris

Miljøguide

Nyt fra BKM-bestyrelsen – 23. oktober 2023

På det seneste bestyrelsesmøde blev bl.a. følgende behandlet:

Standernedhaling
Kom og vær med lørdag den 28. oktober kl. 11

Opfølgningspunkter
Herunder overvågningskameraer, redningsstiger, rendeoprensning og fortøjningspæle

Belysning ved slæbested

Rengøring af klubhus

Opfølgning af arbejdsdagen

Formand for BKM

Nyt fra havnefogeden

Herunder udskiftning af wire på mastekran og vurdering af døde både.

På bestyrelsens vegne
Bent Frandsen

Kignæs Havn har 125 bådpladser med bredder på 2 – 4 m og længder på 8 – 12 m, samt en del pladser langs molerne beregnet til gæster.

Kontakt Havnefogeden

BKM Bestyrelsesmøder 2023

BKM Bestyrelsesmøder
16. januar15. maj18. september
15. februar12. juni23. oktober
13. martssommerferie20. november
18. april (tirsdag)
21. august 11. december

Seneste nyheder fra BKM-SK-BM

Donation fra Friluftsrådet – Vandfriluftsliv

Vandfriluftsliv donerede hele 35.000 kr.

Næste BKM bestyrelsesmøde

mandag den 11. december 2023

Klubmester Jægerpris Sejlklub 2023

Skipper Kim Kristensen – F768

Vi har nu anskaffet følgende containere til affald:

2 stk. til PAP
2 stk. til PLASTIC
1 stk. til GLAS
2 stk. til RESTAFFALD

De er placeret med 1 stk. PAP, 1 stk. PLASTIC og 1 stk. RESTAFFALD i hvert affaldsdepot.

Containeren til GLAS står i affaldsdepotet ved fiskepladsen.

Det er meget vigtigt at der bliver sorteret, idet vi ellers vi blive pålagt yderligere omkostninger fra renovationen, hvis der ikke bliver sorteret korrekt, og kommer forkert affald i de forkerte containere.

Spraydåser, olie, oliefiltre, maling og malerbøtter SKAL fortsat anbringes i den store Miljøcontainer.”

Mvh Bestyrelsen

Velkommen til Kignæs Havn

Kignæs Havn har 125 bådpladser med bredder på

2–4 m og længder på 8–12 m,

samt en del pladser langs molerne beregnet til gæster.

Blanket til EL aflæsning

DMI Jægerspris

Autocampere

Nyt fra BKM-bestyrelsen

23/10 – 2023

På det seneste bestyrelsesmøde blev bl.a. følgende behandlet:

Standernedhaling
Kom og vær med lørdag den 28. oktober kl. 11

Opfølgningspunkter
Herunder overvågningskameraer, redningsstiger, rendeoprensning og fortøjningspæle

Belysning ved slæbested

Rengøring af klubhus

Opfølgning af arbejdsdagen

Formand for BKMNyt fra havnefogeden

Herunder udskiftning af wire på mastekran og vurdering af døde både.

På bestyrelsens vegne
Bent Frandsen

Kontakt Havnefogeden

BKM Bestyrelsesmøder 2023

BKM Bestyrelsesmøder
16. januar15. maj18. september
15. februar12. juni23. oktober
13. martssommerferie20. november
18. april (tirsdag)
21. august11. december
Tur- og Cruisingsejlerne

Vi håber at Cruisingsejlerne vil med på vandet i år og vi har i bestyrelsen besluttet, at deltagelsen er for alle bådejere, som er medlem af JSK eller BKM, men gerne begge klubber.
Pris for deltagelse er kr. 300,- for hele sæsonen, som indbetales via MobilePay 37607 eller til klubbens konto i Danske Bank Reg. nr.: 3430 Kontonr.: 4830652.

Tilmelding for tursejlere sker ved at sende en mail til jsksejl@gmail.com med følgende information:
Skipper navn, e-mail og mobilnummer:
Bådtype:
Sejlnummer:
Forventet LYS-tal:

Når antallet er tursejlere, er kendt skal startdato, bane og sejladsformat aftales nærmere.
Tilmelding og betaling er nødvendig for alle sejlere og sejladserne gennemføres kun, hvis antallet af tilmeldte er tilstrækkeligt.

Nyt fra BKM bestyrelsen

Vi har nu anskaffet følgende containere til affald:

2 stk. til PAP
2 stk. til PLASTIC
1 stk. til GLAS
2 stk. til RESTAFFALD

De er placeret med 1 stk. PAP, 1 stk. PLASTIC og 1 stk. RESTAFFALD i hvert affaldsdepot.
Containeren til GLAS står i affaldsdepotet ved fiskepladsen.

Det er meget vigtigt at der bliver sorteret, idet vi ellers vi blive pålagt yderligere omkostninger fra renovationen, hvis der ikke bliver sorteret korrekt, og kommer forkert affald i de forkerte containere.

Spraydåser, olie, oliefiltre, maling og malerbøtter SKAL fortsat anbringes i den store Miljøcontainer.”

Mvh Bestyrelsen

Donation fra Friluftsrådet – Vandfriluftsliv

Vandfriluftsliv donerede hele 35.000 kr.

Næste BKM bestyrelsesmøde

mandag den 11. december 2023

Klubmester Jægerpris Sejlklub 2023

Skipper Kim Kristensen – F768