Seneste nyt

2019-06-13T10:23:26+02:00

Havnefoged til Kignæs Havn søges

Vi søger en ny havnefoged efter Bjørn. Det er vores ønske at finde en person med tilknytning til Frederikssund Kommune og gerne internt fra havnen, der ønsker at påtage sig opgaven.

Havnefogeden tager sig af havnens daglige drift, og sikrer med reference med Bestyrelsen, at havnen er velfungerende til gavn for brugere og gæster.

Havnefogeden kan selv tilrettelægge sine arbejdsopgaver og tilgængelighed mm. Den nuværende havnefoged har en træffetid på havnen èn gang om ugen af 1 times varighed i sommerperioden og er i øvrigt tilgængelig på telefonen i rimeligt omfang.

Der forventes et årligt tidsforbrug på i alt 200-250 timer.

Jobbet honoreres i rimeligt omfang.

Læs mere her
2019-06-13T10:24:57+02:00

Nyt fra BKM bestyrelsen – juni 2019


På det seneste bestyrelsesmøde blev bl.a. følgende behandlet:

Ny konstituering af bestyrelsen

Ny havnefoged – herunder omgangstonen på havnen, midlertidig varetagelse af havnefogedopgaverne og ansøgninger til havnefogedstillingen.

 

Motor til mastekranen

Referat fra mødet kan ses her på hjemmesiden under ”Bådelauget Kignæs Mole – referater – bestyrelsesmøder”.

Bent Frandsen

Sekretær

Læs mere
Load More Posts

Generelle links