Velkommen til Kignæs Havn

Seneste nyt

Følgende datoer er aftalt med Vognmanden

Søndag den 10. oktober
Fredag den 15. oktober
Lørdag den 23. oktober
Fredag den 05. november
Søndag den 14. november

Vognmanden starter på havnen ovenstående dage ca. kl. 7.30

Send en mail, en sms eller ring til mig på:
havnefoged@kignaeshavn.dk eller 24 63 84 78

Oplys om navn, pladsnummer, båd og bådens vægt samt hvilken af ovenstående datoer båden ønskes på land.

Med venlig hilsen
Carsten Milbo

Husk der SKAL være 2 personer om hver båd.

Referat fra generalforsamlingen den 29. august er nu lagt på hjemmesiden.

Som det fremgår af punkt 4 B i referatet, blev det besluttet at få anlagt nye og sikre broer ved både vest- og østmolen.

Der vil derfor inden længe blive udsendt opkrævning på kr. 3000,- pr. brometer plads. Beløbet vil blive tilskrevet værdien af pladsen og dermed komme tilbage igen, når pladsen sælges.

Arbejdet med at forberede broudskiftningen igangsættes hurtigst muligt. Hvis du har lyst til at indgå i projektgruppen, kan du kontakte formanden
telf. 5152 9030 eller mail c@ilzac.dk

Læs referatet her
Nyheds-arkiv

På det seneste bestyrelsesmøde blev bl.a. følgende behandlet:

Den kommende generalforsamling – Indkaldelse udsendes i den kommende uge.

Camping på havnen – Stillingtagen til campingvogne og langtidsleje.

Oprettelse af selvstændig kajakklub – Herunder brugsret til klubhuset .

Nyt fra havnefogeden – Herunder det seneste indbrud, påkørsel af lygtepæl, oliespild i havnen, udlicitering af græsslåning, dårligt sømandsskab i havnen og anskaffelse af for store både.

Evt. – Herunder tang i havnen og kodelås til toiletter.

Bent Frandsen
Sekretær

Læs referatet her
Nyheds-arkiv

Velkommen til Kignæs Havn

Seneste nyt

På det seneste bestyrelsesmøde blev bl.a. følgende behandlet:

Den kommende generalforsamling – Indkaldelse udsendes i den kommende uge.

Camping på havnen – Stillingtagen til campingvogne og langtidsleje.

Oprettelse af selvstændig kajakklub – Herunder brugsret til klubhuset .

Nyt fra havnefogeden – Herunder det seneste indbrud, påkørsel af lygtepæl, oliespild i havnen, udlicitering af græsslåning, dårligt sømandsskab i havnen og anskaffelse af for store både.

Evt. – Herunder tang i havnen og kodelås til toiletter.

Bent Frandsen
Sekretær

Læs referatet her
Nyheds-arkiv