Kignaes Havn2024-01-24T22:16:25+01:00

Velkommen

til Kignæs Havn

Her ser du havnen efter Pia hægrede den 21-12-2023

Nyt fra BKM-bestyrelsen

15. januar 2024

Antal både pr. medlemskab

Bortsalg af døde både

 Den kommende generalforsamling

Afholdes den 24. marts 2024

 Nyt fra havnefogeden

Herunder sikkerhedsregler vedr. mastekranen

 Eventuelt

Herunder rengøring af klubhuset og udskiftning af fortøjningspæle

På bestyrelsens vegne

Bent Frandsen

HUSK: Forslag til behandling på generalforsamlingen skal sendes til Bestyrelsen (sekretaer@kignaeshavn.dk) ) senest den 15. februar.

 Bestyrelsesmøder (mandage kl. 19):
15. januar19. februar
18. marts15. april
13. maj17. juni
sommerferie19. august
16. september21. oktober
18. november16. december
Andre møde-datoer
Generalforsamling: søndag den 24. marts 
Stander op: lørdag den 20. april kl. 11 
Arbejdslørdag: lørdag den 28. september
Stander ned: lørdag den 26. oktober kl. 11

DMI Jægerspris

Miljøguide

Arkiv bestyrelsesreferater

Seneste nyheder fra BKM, JSK og JKK

Donation fra Friluftsrådet – Vandfriluftsliv

Vandfriluftsliv donerede hele 35.000 kr.

Næste BKM bestyrelsesmøde

mandag den 15. januar 2024

Klubmester Jægerpris Sejlklub 2023

Skipper Kim Kristensen – F768

Velkommen

til Kignaes Havn

Kignæs Havn har 125 bådpladser med bredder på 2 – 4 m og længder på 8 – 12 m, samt en del pladser langs molerne beregnet til gæster.

Nyt fra BKM-bestyrelsen

11. 12. 2023

På det seneste bestyrelsesmøde blev bl.a. følgende behandlet:

Vandskade – klubhus

Bortsalg af døde både

Hackerangreb på Havnens hjemmeside

Den kommende generalforsamling
Afholdes den 24. marts 2024

Nyt fra havnefogeden
Herunder opsætning af lys ved slæbested, placering og tjek af bådstativer samt manglende plads ved mastekran. En stor tak til Søren, som ønsker at holde pause med arbejdet på havnen indtil videre.

Eventuelt
Herunder efterlysning af hjælpere til tjek af fortøjningspæle.

På bestyrelsens vegne
Bent Frandsen

 Bestyrelsesmøder (mandage kl. 19):
15. januar12. februar
18. marts15. april
13. maj17. juni
sommerferie19. august
16. september21. oktober
18. november16. december
Andre møde-datoer
Generalforsamling: søndag den 24. marts 
Stander op: lørdag den 27. april kl. 11 
Arbejdslørdag: lørdag den 28. september
Stander ned: lørdag den 26. oktober kl. 11

DMI Jægerspris

Miljøguide

Arkiv bestyrelsesreferater

Vi har nu anskaffet følgende containere til affald:

Seneste nyheder fra BKM, JSK og JKK

Donation fra Friluftsrådet – Vandfriluftsliv

Vandfriluftsliv donerede hele kr. 35.000

Næste BKM bestyrelsesmøde

mandag den 15. januar 2024

Klubmester Jægerpris Sejlklub 2023

Skipper Kim Kristensen – F768

Go to Top