Seneste nyt

Her er datoer for lukning af Kronprins Frederiks Bro i Frederikssund
2019-11-20T16:30:29+01:00

Nyt fra BKM bestyrelsen – november 2019

På det seneste bestyrelsesmøde blev bl.a. følgende behandlet:

  • Genopstart af arbejdsudvalg – de fleste udvalg er bemandet, men der er bl.a. behov for hjælp til græstrimning.
  • Havnens Dag 2020  – vi deltager ikke i 2020
  •  Pæleormsproblemet – løsning fra Neder Dråby Havn afprøves
  • Evt.
  • herunder renovering af toiletter og baderum samt tjek af bådstativer.

Referat fra mødet kan ses her på hjemmesiden

<<her>>

Bent Frandsen

Sekretær

OBS

Der er brug for hjælp til græsslåning/græstrimning i sommersæsonen.

Kontakt havnefogeden hvis du har mod på at  give en hånd med.

Mail: kignaeshavn@mail.dk  Mobil: 24 63 84 78

Læs referatet her
2019-11-05T11:29:13+01:00

Julefrokost på Kignæs Havn

Lørdag den 7. December 2019 kl. 13.00

Prisen er kun 230 kr. pr. person.

Derudover skal du selv medbringe egne drikkevarer.

Senest den 22/11 kl. 18 skal du indbetale

230 kr. til Karin Friis enten kontant eller

på MobilPay 50 54 48 08

Husk, at skrive dit NAVN, som tekst ved indbetalingen.

Du er først tilmeldt, når der er betalt.

JULEBUFFET
2019-11-20T16:32:57+01:00

Nyt fra BKM bestyrelsen – oktober 2019

På det seneste bestyrelsesmøde blev bl.a. følgende behandlet:

– Evaluering af arbejdsdagen – stor tak til de fremmødte for indsatsen

– Genopstart af arbejdsudvalg – en del deltagere har meldt sig, men der er plads til flere.

– Havnens Dag 2020

– Nyt fra formanden – herunder opfølgning af døde både

– Evt. – herunder undersøgelse af evt. overgang til Y-bomme i havnen

Bent Frandsen
Sekretær

OBS

Send en mail eller sms til havnefogeden,
hvis du har mod på at være med i et af de nedsatte arbejdsudvalg (græsslåning, cykelvedligehold,
el-installationer, VVS, moler og broer, rende, ramslag og miljø).

Mail: havnefoged@kignaeshavn.dk Mobil: 24 63 84 78

Læs referatet her

Generelle links