Velkommen til Kignæs Havn

Seneste nyt

2022-09-28T12:07:25+02:00

Nyt fra BKM bestyrelsen

September 2022

Læs referatet her

På det seneste bestyrelsesmøde blev bl.a. følgende behandlet:

Håndtering af miljøaffald

Ramning af fortøjningspæle

Opgaver til arbejdsdagen

Frivilligt arbejde

Herunder forslag om et lille team, der mødes regelmæssigt til opgaveløsning og hygge

Økonomistatus

Nyt fra havnefogeden

Herunder ureglementeret trappetrin, numre til bådstativer, ventilation i klubhus og rendeafmærkning.

På bestyrelsens vegne
Bent Frandsen

PS: Husk arbejdsdagen lørdag den 1. oktober kl. 9.00 – Kom og giv en hånd med – i hyggeligt samarbejde med sejlerkolleger

Skift til arkiv her
2022-08-30T10:28:10+02:00

Nyt fra BKM bestyrelsen

El på broer og landplads

På Generalforsamlingen blev det vedtaget at tilslutning til havnens el-standere ved broer og landplads er tilladt, når bådejeren er i båden eller i umiddelbar nærhed.

Hvis el-tilslutning ønskes uden at bådejeren befinder sig på havneområdet, skal tilslutning ske via en bi-måler både ved broer og landplads og der skal betales for elforbruget. Denne procedure iværksættes pr 1 JUNI 2022

Af hensyn til brandfare må der ikke anvendes el til opvarmning af både.

Havnefoged, assistent og bestyrelsesmedlemmer kan afbryde ureglementeret tilslutning og opkræve gebyr.

Bi-måleren rekvireres hos havnefogeden mod depositum og skal anbringes synligt, når den er i brug.

Den kan også købes til eje for 650 kr.

Afregning af el-forbrug sker som selvaflæsning pr. 1. april eller ved returnering og rapporteres på blanket til kassereren Havnefoged. Opkrævning sker direkte til havnefoged pr 1 april sammen med kontingent for det kommende år.

Takster:
Depositum for bi-måler Kr. 300,-
Erstatning ved skade eller bortkomst Kr. 650 kr
Forbrug af el pr. kWh Kr. 3,-

Gebyr ved konstateret ureglementeret tilslutning uden bi-måler

pr. gang kr. 400,-

Velkommen til Kignæs Havn

Seneste nyt

2022-08-30T17:35:47+02:00

Nyt fra BKM bestyrelsen

August 2022

Læs referatet her

På det seneste bestyrelsesmøde blev bl.a. følgende behandlet:

Status på el- målere

Nye redningskranse og redningsstiger

Ramning af fortøjningspæle

Dispensation vedr. bådlængde

Økonomistatus

Nyt fra havnefogeden

Herunder lås til slæbested, opsætning af vandstandere, dagskort til slæbested, plads til autocampere, stormflodssikring af klubhus samt kontaktperson for fiskepladsen.

På bestyrelsens vegne
Bent Frandsen

Skift til arkiv her
2022-08-30T10:28:10+02:00

Nyt fra BKM bestyrelsen

El på broer og landplads

På Generalforsamlingen blev det vedtaget at tilslutning til havnens el-standere ved broer og landplads er tilladt, når bådejeren er i båden eller i umiddelbar nærhed.

Hvis el-tilslutning ønskes uden at bådejeren befinder sig på havneområdet, skal tilslutning ske via en bi-måler både ved broer og landplads og der skal betales for elforbruget. Denne procedure iværksættes pr 1 JUNI 2022

Af hensyn til brandfare må der ikke anvendes el til opvarmning af både.

Havnefoged, assistent og bestyrelsesmedlemmer kan afbryde ureglementeret tilslutning og opkræve gebyr.

Bi-måleren rekvireres hos havnefogeden mod depositum og skal anbringes synligt, når den er i brug.

Den kan også købes til eje for 650 kr.

Afregning af el-forbrug sker som selvaflæsning pr. 1. april eller ved returnering og rapporteres på blanket til kassereren Havnefoged. Opkrævning sker direkte til havnefoged pr 1 april sammen med kontingent for det kommende år.

Takster:
Depositum for bi-måler Kr. 300,-
Erstatning ved skade eller bortkomst Kr. 650 kr
Forbrug af el pr. kWh Kr. 3,-

Gebyr ved konstateret ureglementeret tilslutning uden bi-måler

pr. gang kr. 400,-

Velkommen til Kignæs Havn

Seneste nyt

2022-09-28T12:07:25+02:00

Nyt fra BKM bestyrelsen

September 2022

Læs referatet her

På det seneste bestyrelsesmøde blev bl.a. følgende behandlet:

Håndtering af miljøaffald

Ramning af fortøjningspæle

Opgaver til arbejdsdagen

Frivilligt arbejde

Herunder forslag om et lille team, der mødes regelmæssigt til opgaveløsning og hygge

Økonomistatus

Nyt fra havnefogeden

Herunder ureglementeret trappetrin, numre til bådstativer, ventilation i klubhus og rendeafmærkning.

På bestyrelsens vegne
Bent Frandsen

PS: Husk arbejdsdagen lørdag den 1. oktober kl. 9.00 – Kom og giv en hånd med – i hyggeligt samarbejde med sejlerkolleger

Skift til arkiv her
2022-08-30T10:28:10+02:00

Nyt fra BKM bestyrelsen

El på broer og landplads

På Generalforsamlingen blev det vedtaget at tilslutning til havnens el-standere ved broer og landplads er tilladt, når bådejeren er i båden eller i umiddelbar nærhed.

Hvis el-tilslutning ønskes uden at bådejeren befinder sig på havneområdet, skal tilslutning ske via en bi-måler både ved broer og landplads og der skal betales for elforbruget. Denne procedure iværksættes pr 1 JUNI 2022

Af hensyn til brandfare må der ikke anvendes el til opvarmning af både.

Havnefoged, assistent og bestyrelsesmedlemmer kan afbryde ureglementeret tilslutning og opkræve gebyr.

Bi-måleren rekvireres hos havnefogeden mod depositum og skal anbringes synligt, når den er i brug.

Den kan også købes til eje for 650 kr.

Afregning af el-forbrug sker som selvaflæsning pr. 1. april eller ved returnering og rapporteres på blanket til kassereren Havnefoged. Opkrævning sker direkte til havnefoged pr 1 april sammen med kontingent for det kommende år.

Takster:
Depositum for bi-måler Kr. 300,-
Erstatning ved skade eller bortkomst Kr. 650 kr
Forbrug af el pr. kWh Kr. 3,-

Gebyr ved konstateret ureglementeret tilslutning uden bi-måler

pr. gang kr. 400,-