Seneste nyt

2021-04-22T11:15:54+02:00
Nyt fra BKM bestyrelsen – april 2021

På det seneste bestyrelsesmøde blev bl.a. følgende behandlet:

Coronasituationen – Herunder standerhejsning og afholdelse af generalforsamling

Udskiftning af broer – Herunder ny scanning af pæleomsangrebet og evt. broudskiftning i 2 faser.

Facebook side til havnen – God tilslutning til den nye Facebookgruppe “Kignæs havn i Jægerspris”.

Ansøgning om klaptilladelse – Der kan forudses behov for en oprensning af renden.

Nyt fra havnefogeden – Herunder anskaffelse af nyt udstyr til videoovervågning og adgang til toiletter og klubhus.

Evt. – Herunder oprydning, herreløse bådvogne og unge mennesker på havnen.

Bent Frandsen
Sekretær

PS – Meld dig til den nye Facebook gruppe.
Søg “Kignæs havn i Jægerspris” og søg om medlemskab

Læs mere her
2021-03-22T12:42:18+01:00
Søsætning af både 2021

Så nærmer tiden sig til at få bådene i vandet.

Lørdag den 10. april kl. 7:30
Fredag den 23. april kl. 8:00
Lørdag den 8. maj kl. 7:30

Send en mail, sms eller ring til mig på:

kignaeshavn@mail.dk

eller

24 63 84 78

Oplys om: Navn, pladsnummer, bådnavn, type: Sejlbåd/Motorbåd, vægt og hvilken af ovenstående datoer

båden ønskes i vandet.

Husk at medbringe: Kvittering for betalt ansvarsforsikring.

Husk også: Man SKAL være 2 personer ved søsætning/optagning af båden.

Med venlig hilsen
Carsten Milbo
Havnefoged

Nyheder-arkiv

Seneste nyt

2021-03-22T15:16:19+01:00
Nyt fra BKM bestyrelsen – marts 2021

På det seneste bestyrelsesmøde blev bl.a. følgende behandlet:

Udskiftning af broer – Herunder status på kapitalbeholdning og finansieringsmuligheder.

Facebook side til havnen – En Facebookgruppe “Kignæs havn i Jægerspris” er oprettet og åben for tilmelding. Formålet er en hurtig og enkel indbyrdes kommunikation mellem medlemmerne.

Nyt fra havnefogeden – Herunder anskaffelse af nyt udstyr til videoovervågning, servicering af hjertestarter og parkering af trailerbåde.

Nyt fra formanden – Herunder bestyrelsens rolle uden gennemførte generalforsamlinger og oprettelse af et nyt forum for havne i fjorden.

Bent Frandsen
Sekretær

PS – Meld dig til den nye Facebook gruppe.
Søg “Kignæs havn i Jægerspris” og søg om medlemskab

Læs mere her
2021-03-22T12:42:18+01:00
Søsætning af både 2021

Så nærmer tiden sig til at få bådene i vandet.

Lørdag den 10. april kl. 7:30
Fredag den 23. april kl. 8:00
Lørdag den 8. maj kl. 7:30

Send en mail, sms eller ring til mig på:

kignaeshavn@mail.dk

eller

24 63 84 78

Oplys om: Navn, pladsnummer, bådnavn, type: Sejlbåd/Motorbåd, vægt og hvilken af ovenstående datoer

båden ønskes i vandet.

Husk at medbringe: Kvittering for betalt ansvarsforsikring.

Husk også: Man SKAL være 2 personer ved søsætning/optagning af båden.

Med venlig hilsen
Carsten Milbo
Havnefoged