Velkommen til Kignæs Havn

Seneste nyt

2022-06-22T09:48:07+02:00

Nyt fra BKM bestyrelsen

Juni 2022

Læs referatet her

På det seneste bestyrelsesmøde blev bl.a. følgende behandlet:

Vikar for havnefogeden

Opretning af fortøjningspæle
Herunder efterlysning af mandskab til ramslaget

Oprensning af renden

Aftale om græsslåning

Nyt fra havnefogeden

Herunder søsætning af kajakker, reparation af mastekranen, autocampere og anskaffelse af
C-nøgler.

På bestyrelsens vegne
Bent Frandsen

Skift til arkiv her
2022-06-22T09:57:36+02:00

Nyt fra BKM bestyrelsen

El på broer og landplads

På Generalforsamlingen blev det vedtaget at tilslutning til havnens el-standere ved broer og landplads er tilladt, når bådejeren er i båden eller i umiddelbar nærhed.

Hvis el-tilslutning ønskes uden at bådejeren befinder sig på havneområdet, skal tilslutning ske via en bi-måler både ved broer og landplads og der skal betales for elforbruget. Denne procedure iværksættes pr 1 JUNI 2022

Af hensyn til brandfare må der ikke anvendes el til opvarmning af både.

Havnefoged, assistent og bestyrelsesmedlemmer kan afbryde ureglementeret tilslutning og opkræve gebyr.

Bi-måleren rekvireres hos havnefogeden mod depositum og skal anbringes synligt, når den er i brug.

Den kan også købes til eje for 650 kr.

Afregning af el-forbrug sker som selvaflæsning pr. 1. april eller ved returnering og rapporteres på blanket til kassereren Havnefoged. Opkrævning sker direkte til havnefoged pr 1 april sammen med kontingent for det kommende år.

Takster:
Depositum for bi-måler Kr. 300,-
Erstatning ved skade eller bortkomst Kr. 650 kr
Forbrug af el pr. kWh Kr. 3,-

Gebyr ved konstateret ureglementeret tilslutning uden bi-måler

pr. gang kr. 400,-

Velkommen til Kignæs Havn

Seneste nyt

2022-06-22T09:48:07+02:00

Nyt fra BKM bestyrelsen

Juni 2022

Læs referatet her

På det seneste bestyrelsesmøde blev bl.a. følgende behandlet:

Vikar for havnefogeden

Opretning af fortøjningspæle
Herunder efterlysning af mandskab til ramslaget

Oprensning af renden

Aftale om græsslåning

Nyt fra havnefogeden

Herunder søsætning af kajakker, reparation af mastekranen, autocampere og anskaffelse af
C-nøgler.

På bestyrelsens vegne
Bent Frandsen

Skift til arkiv her
2022-05-25T11:12:46+02:00
portfolio billede

Nyt fra BKM bstyrelsen

Maj 2022

Læs referatet her

På det seneste bestyrelsesmøde blev bl.a. følgende behandlet:

Standard for stiger fra bro til mindre både

De nye broer/fortøjningspæle

Miljøplan for havnen

Havnens el forbrug
Herunder indkøb af bi-målere

Kommunens havneråd
Herunder fastlæggelse af standard for stiger til høje/lave både

Havnens el forbrug
Herunder indkøb af bi-målere

Frivilligt arbejde
Herunder evt. opkrævning af gebyr ved manglende deltagelse

Havnens forsikringsforhold
Herunder dækning ved frivilligt arbejde

Nyt fra havnefogeden
Herunder status på el og vand på broerne samt reparation af mastekran

På bestyrelsens vegne
Bent Frandsen

Skift til arkiv her
Læs referatet her
Skift til arkiv her