Velkommen til Kignæs Havn

Seneste nyt

På det seneste bestyrelsesmøde blev bl.a. følgende behandlet:

Konstituering af bestyrelsen

Evaluering af generalforsamlingen

Nye broer
Herunder opstart af projektet samt opkrævning af det ekstra indskud

Uddybning af renden

Arbejdsdagen den 2. oktober

Nyt fra havnefogeden
Herunder ekstern hjælp til græsslåning, datoer for bådoptagning og fokus på fortøjning og brug af fendere.

Nyt fra formanden

Evt.
Herunder brug af kodelås på toiletdøren.

Referat fra mødet er vedhæftet eller kan ses på Kignæs Havns hjemmeside under
“Bådelauget Kignæs Mole – referater – bestyrelsesmøder”

På bestyrelsens vegne
Bent Frandsen

PS.
1. Kodelåsen på toiletdøren i klubhuset tages i brug fra lørdag den 2. oktober. Formålet er at havnens brugere kan komme ind – og undgå at toiletterne bruges af andre. Koden er 847800.
2. Havnens vedtægter (§6 stk. 5) blev ændret på den seneste generalforsamling. De reviderede vedtægter kan snarest ses på hjemmesiden.

Læs referatet her
Nyheds-arkiv

Følgende datoer er aftalt med Vognmanden

Søndag den 10. oktober
Fredag den 15. oktober
Lørdag den 23. oktober
Fredag den 05. november
Søndag den 14. november

Vognmanden starter på havnen ovenstående dage ca. kl. 7.30

Send en mail, en sms eller ring til mig på:
havnefoged@kignaeshavn.dk eller 24 63 84 78

Oplys om navn, pladsnummer, båd og bådens vægt samt hvilken af ovenstående datoer båden ønskes på land.

Med venlig hilsen
Carsten Milbo

Husk der SKAL være 2 personer om hver båd.

Velkommen til Kignæs Havn

Seneste nyt

På det seneste bestyrelsesmøde blev bl.a. følgende behandlet:

Den kommende generalforsamling – Indkaldelse udsendes i den kommende uge.

Camping på havnen – Stillingtagen til campingvogne og langtidsleje.

Oprettelse af selvstændig kajakklub – Herunder brugsret til klubhuset .

Nyt fra havnefogeden – Herunder det seneste indbrud, påkørsel af lygtepæl, oliespild i havnen, udlicitering af græsslåning, dårligt sømandsskab i havnen og anskaffelse af for store både.

Evt. – Herunder tang i havnen og kodelås til toiletter.

Bent Frandsen
Sekretær

Læs referatet her
Nyheds-arkiv