Bådelauget Kignæs Mole

Bådelauget Kignæs Mole er en forening med hjemsted i Frederikssund Kommune, der har til formål at drive Kignæs Lyst-bådehavn i Neder Dråby, Hovedgaden 149, 3630 Jægerspris.

Foreningen har ca 180 medlemmer, hvoraf 125 har plads i vand, og det resterende antal medlemmer har plads på land. Foreningen ledes af en bestyrelse på fem medlemmer, samt to bestyrelsessup-pleanter.

Havnens areal er stillet til rådighed af Frederikssund Kommune, mens Bådelauget Kignæs Mole står for havnens drift og vedligeholdelse, og står desuden som ejer af havnens faciliteter, der omfatter: