Udlejning af din havneplads

Hvis du ikke skal bruge din havneplads i den kommende sejlsæson, kan du leje den ud. Giv besked til havnens kasserer senest den 15. februar.

Leje af plads i vand.

Hvis du ønsker at leje en havneplads i den kommende sejlsæson, kontakter du havnens kasserer senest den 15. februar. Hvis du senere ønsker at leje en plads, kan du kontakte havnefogeden. Han vil herefter vurdere mulighederne og give dig besked.

Læs om reglerne for udlejning/leje af havneplads her