Bestyrelsen Bådelauget

Telefonnr. Bestyrelse Navn
51 52 90 30 Formand Christian Ilsøe
23 45 89 42 Næstformand Tom Bøgeskov-Jensen
21 59 69 58 Kasserer Britt Lykke Sørensen
21 22 72 14 Sekretær Bent Frandsen
31 38 04 64 Bestyrelsesmedlem Christoffer Ehrenberg
52 39 22 55 Bestyrelsessuppleant Per Svendsen
30 56 19 71 Bestyrelsessuppleant Bente Didriksen
24 63 84 78  Havnefoged Carsten Milbo
40 32 69 28  Havnefoged Søren Striberg