Bestyrelsen Bådelauget

Navn Telefonnr.
Formand Christian Ilsøe Tlf. 51 52 90 30
Næstformand Johs. Egede Olsen Tlf. 40 28 27 06
Kasserer Britt Lykke Sørensen Tlf. 21 59 69 58
Sekretær Bent Frandsen Tlf. 21 22 72 14
Bestyrelsesmedlem Karsten Skousbøll Tlf. 60 73 20 42
Bestyrelsessuppleant Christoffer Ehrenberg Tlf. 31 38 04 64
Bestyrelsessuppleant
Tom Bøgeskov-Jensen Tlf. 23 45 89 42
Havnefoged
Bjørn Stephensen Tlf. 24 63 84 78  Privat 40 68 12 21