Bestyrelsen Bådelauget

Telefonnr. Bestyrelse Navn
51 52 90 30 Formand Christian Ilsøe
23 45 89 42 Næstformand Tom Bøgeskov-Jensen
21 59 69 58 Kasserer Britt Lykke Sørensen
21 22 72 14 Sekretær Bent Frandsen
60 73 20 42 Bestyrelsesmedlem Karsten Skousbøll
31 38 04 64 Bestyrelsessuppleant Christoffer Ehrenberg
Bestyrelsessuppleant
24 63 84 78  Havnefoged Carsten Milbo