Seneste nyheder fra BKM 2024

Blanket til EL aflæsning

Standere ned

lørdag den 28. oktober kl. 11

Fjernelse af sten ved pladser, Reflekser på rendeafmærkning, Salg af døde både,

Afholdelse af sejladsprøver fra havnen, Badefaciliteter, Autocamperpladser og Hjælp til opsætning af nye lamper på broerne.

På bestyrelsens vegne

Bent Frandsen

Konstituering af bestyrelsen

Opfølgning af generalforsamling
Herunder behandling af spørgsmål rejst på generalforsamlingen

Bortsalg af døde både

Opstilling af containere
Grønt lys til opstilling af 2 nye containere til sejlklubben

Nyt fra havnefogeden

Nyt fra formanden

Evt.
Spørgsmål om udlejning af ledige pladser

På bestyrelsens vegne
Bent Frandsen

Husk standerhejsning lørdag den 20. april kl. 11.00
Kom og vær med til at skyde sæsonen i gang!

 Bestyrelsesmøder (mandage kl. 19):
15. januar19. februar
18. marts – aflyst15. april
13. maj17. juni
sommerferie19. august
16. september21. oktober
18. november16. december
Andre møde-datoer
Generalforsamling: søndag den 24. marts 
Stander op: lørdag den 27. april kl. 11 
Arbejdslørdag: lørdag den 28. september
Stander ned: lørdag den 26. oktober kl. 11

Arkiv bestyrelsesreferater

På det seneste bestyrelsesmøde blev bl.a. følgende behandlet:

Bortsalg af døde både

Den kommende generalforsamling
Afholdes den 24. marts 2024 – der er ikke modtaget medlemsforslag til behandling

Opstilling af containere
Til opbevaring af JSK grej

Udskiftning af fortøjningspæle
Må udsættes til efter sejlsæsonen

Nyt fra havnefogeden
Herunder reparation af mastekran og nye lamper på broerne

Evt.
Herunder aftale om vedligeholdelse af sejlrenden

På bestyrelsens vegne
Bent Frandsen

Antal både pr. medlemskab

Bortsalg af døde både

 Den kommende generalforsamling

Afholdes den 24. marts 2024

 Nyt fra havnefogeden

Herunder sikkerhedsregler vedr. mastekranen

 Eventuelt

Herunder rengøring af klubhuset og udskiftning af fortøjningspæle

På bestyrelsens vegne

Bent Frandsen

HUSK: Forslag til behandling på generalforsamlingen skal sendes til Bestyrelsen (sekretaer@kignaeshavn.dk) ) senest den 15. februar.