Seneste nyheder fra BKM

Blanket til EL aflæsning

Standere ned

lørdag den 28. oktober kl. 11

Nyt fra BKM-bestyrelsen – juni 2023

På det seneste bestyrelsesmøde blev bl.a. følgende behandlet:

Opgaver til seniorteamsamling den 20. juni

Affaldssortering på havnen

Herunder anskaffelse af flere containere

Nyt fra havnefogeden

Herunder nyt indbrud, montering af redningsstiger og brug af flaskeautomat

Nyt fra formanden

Herunder økonomi/klubhusudvalget og øget politipatruljering i fjorden

Evt.

Herunder mistænkelige personer på havnen.

OBS: Slæbestedet må ikke åbnes for personer, der ikke har betalt årskort  

På bestyrelsens vegne 

Bent Frandsen

 

Nyt fra BKM-bestyrelsen – august 2023

På det seneste bestyrelsesmøde blev bl.a. følgende behandlet:

lage vedr. uautoriseret brug af havneplads

Oprensning af renden

Seniorteam

–  Aflysning af de kommende samlinger.

Redningsstiger

Kommende formandsskifte for BKM

– Behov for nye kandidater til bestyrelsen

Nyt fra Havnefogeden

Herunder  mulighed for mere tid på havnen

På bestyrelsens vegne 

Bent Frandsen

På det seneste bestyrelsesmøde blev bl.a. følgende behandlet:

Opgaver til seniorteamsamling den 20. juni

Affaldssortering på havnen
Herunder anskaffelse af flere containere

Nyt fra havnefogeden
Herunder nyt indbrud, montering af redningsstiger og brug af flaskeautomat

Nyt fra formanden
Herunder økonomi/klubhusudvalget og øget politipatruljering i fjorden

Evt.
Herunder mistænkelige personer på havnen.

OBS: Slæbestedet må ikke åbnes for personer, der ikke har betalt årskort

På bestyrelsens vegne 

Bent Frandsen

På det seneste bestyrelsesmøde blev bl.a. følgende behandlet:

Opgaver til seniorteammøde den 23. maj

Affaldssortering på havnen

Herunder anskaffelse af flere containere

Nyt fra havnefogeden

Herunder ny autocamperplads

Nyt fra formanden

Herunder info om øget politipatruljering i fjorden

Evt.

Herunder opfordring til at sikre pladsnr. på alle både.

På bestyrelsens vegne 

Bent Frandsen

Nyt fra BKM bestyrelsen – april 2023

På det seneste bestyrelsesmøde blev bl.a. følgende behandlet:

Konstituering af bestyrelsen

Udskiftning af defekte fortøjningspæle

Standerhejsning

Oprensning af renden

Herunder forventet timing af tilladelse og udførelse

Opstart af seniorteam

Herunder datoer

Nyt fra havnefogeden

Herunder sten i havnen, indsamling af løse stiger, autocamperpladser, vand på broerne og herreløse bådstativer.

Referat fra mødet er vedhæftet og kan ses på Kignæs Havns hjemmeside under

“Bådelauget Kignæs Mole – referater – bestyrelsesmøder”

På bestyrelsens vegne 

Bent Frandsen

Husk:

Standerhejsning den 29. april kl. 11. Mød op til en ny sæson og et lille traktement.

 

Nyt fra BKM bestyrelsen – marts 2023

På det seneste bestyrelsesmøde blev bl.a. følgende behandlet:

Den kommende generalforsamling

Indkaldelse er udsendt

Udskiftning af defekte fortøjningspæle

Eftersyn af havnens elinstallationer

Information om nyt Havnecenter i Frederikssund

Nyt fra havnefogeden

Herunder datoer for isætning, skrotning af ramslag og fastlåsning af stiger.

Evt

Herunder mulig tilsanding af renden

Referat fra mødet er vedhæftet og kan ses på Kignæs Havns hjemmeside under

“Bådelauget Kignæs Mole – referater – bestyrelsesmøder”

På bestyrelsens vegne 

Bent Frandsen

Nyt fra BKM bestyrelsen – februar 2023

ikke noget “Nyt fra Bestyrelsen” i denne omgang

Nyt fra BKM bestyrelsen – januar 2023

På det seneste bestyrelsesmøde blev bl.a. følgende behandlet:

Den kommende generalforsamling

Herunder bl.a.

    • Forslag om seniorteam til frivilligt arbejde
    • Forslag om kontingentforhøjelse

Nyt fra havnefogeden

Herunder opretning af fortøjningspæle og fjernelse af løse stiger på vinterpladsen

Eventuelt

Ændring af dato for næste bestyrelsesmøde

Referat fra mødet er vedhæftet og kan ses på Kignæs Havns hjemmeside under

“Bådelauget Kignæs Mole – referater – bestyrelsesmøder”

På bestyrelsens vegne 

Bent Frandsen

Husk:

    • at forslag til behandling på generalforsamlingen skal fremsendes inden den 15. februar (og gerne tidligere) til havnens mailadresse

info@kignaeshavn.dk eller lægges i postkassen på havnen.

    • at give besked inden den 15. februar, hvis du ønsker at udleje din havneplads – eller ønsker at leje en havneplads. Send en mail til info@kignaeshavn.dk eller læg et brev i havnens postkasse.