Seneste nyheder fra BKM

Blanket til EL aflæsning

Standere ned

lørdag den 28. oktober kl. 11

Nyt fra BKM bestyrelsen – april 2023

På det seneste bestyrelsesmøde blev bl.a. følgende behandlet:

Konstituering af bestyrelsen

Udskiftning af defekte fortøjningspæle

Standerhejsning

Oprensning af renden

Herunder forventet timing af tilladelse og udførelse

Opstart af seniorteam

Herunder datoer

Nyt fra havnefogeden

Herunder sten i havnen, indsamling af løse stiger, autocamperpladser, vand på broerne og herreløse bådstativer.

Referat fra mødet er vedhæftet og kan ses på Kignæs Havns hjemmeside under

“Bådelauget Kignæs Mole – referater – bestyrelsesmøder”

På bestyrelsens vegne 

Bent Frandsen

Husk:

Standerhejsning den 29. april kl. 11. Mød op til en ny sæson og et lille traktement.

 

Nyt fra BKM bestyrelsen – marts 2023

På det seneste bestyrelsesmøde blev bl.a. følgende behandlet:

Den kommende generalforsamling

Indkaldelse er udsendt

Udskiftning af defekte fortøjningspæle

Eftersyn af havnens elinstallationer

Information om nyt Havnecenter i Frederikssund

Nyt fra havnefogeden

Herunder datoer for isætning, skrotning af ramslag og fastlåsning af stiger.

Evt

Herunder mulig tilsanding af renden

Referat fra mødet er vedhæftet og kan ses på Kignæs Havns hjemmeside under

“Bådelauget Kignæs Mole – referater – bestyrelsesmøder”

På bestyrelsens vegne 

Bent Frandsen

Nyt fra BKM bestyrelsen – februar 2023

ikke noget “Nyt fra Bestyrelsen” i denne omgang

Nyt fra BKM bestyrelsen – januar 2023

På det seneste bestyrelsesmøde blev bl.a. følgende behandlet:

Den kommende generalforsamling

Herunder bl.a.

    • Forslag om seniorteam til frivilligt arbejde
    • Forslag om kontingentforhøjelse

Nyt fra havnefogeden

Herunder opretning af fortøjningspæle og fjernelse af løse stiger på vinterpladsen

Eventuelt

Ændring af dato for næste bestyrelsesmøde

Referat fra mødet er vedhæftet og kan ses på Kignæs Havns hjemmeside under

“Bådelauget Kignæs Mole – referater – bestyrelsesmøder”

På bestyrelsens vegne 

Bent Frandsen

Husk:

    • at forslag til behandling på generalforsamlingen skal fremsendes inden den 15. februar (og gerne tidligere) til havnens mailadresse

info@kignaeshavn.dk eller lægges i postkassen på havnen.

    • at give besked inden den 15. februar, hvis du ønsker at udleje din havneplads – eller ønsker at leje en havneplads. Send en mail til info@kignaeshavn.dk eller læg et brev i havnens postkasse.