Medlemskab og havneplads

Der kræves medlemsskab af Bådelauget Kignæs Mole for at have en båd liggende i Kignæs Havn. Ifølge Bådelaugets vedtægter kan der kun optages medlemmer, der har bopæl eller fast ejendom i Frederikssund kommune. Hvis der ikke er en plads ledig, der passer i bredden og længden til din båd, så kan du blive skrevet op på en venteliste. 

For at blive skrevet op på en venteliste, så skal du meldes ind i Bådelauget Kignæs Mole med plads på land, og derefter blive skrevet på en venteliste for erhvervelse af en havneplads i Kignæs Havn.

Medlemskab med plads på land giver ret til at have en båd stående på land på havnen og ubegrænset brug af slæbestedet til at sætte båden i vandet.

Desuden er der mulighed for, såfremt der er ledige pladser i havnen (lejepladser), at leje en plads i havnen til båden.

I havnen findes følgende pladsstørrelser: 2m, 2½m, 3m, 3,5m samt 2 stk. 4m pladser. 

Meterangivelserne angiver pladsbredden målt fra pæle-midte til pæle-midte, dvs. at selve pladsen er lidt smallere end den angivne størrelse.

Indskud for plads på land betales ved indmeldelse og tilbagebetales ved udmeldelse eller bytte til plads i vandet. Indskud for plads i vandet betales ved erhvervelsen af pladsen og tilbagebetales ved senere afhændelse af pladsen igen. Indskud og kontingent for plads på land og i vand klik på den nedenfor viste knap.

Der kræves medlemskab af Bådelauget Kignæs Mole for at have en båd liggende i Kignæs Havn. Ifølge Bådelaugets vedtægter kan der kun optages medlemmer, der har bopæl eller fast ejendom i Frederikssund kommune. Hvis der ikke er en plads ledig, der passer i bredden og længden til din båd, så kan du blive skrevet op på en venteliste. 

For at blive skrevet op på en venteliste, så skal du meldes ind i Bådelauget Kignæs Mole med plads på land, og derefter blive skrevet på en venteliste for erhvervelse af en havneplads i Kignæs Havn.

Medlemskab med plads på land giver ret til at have en båd stående på land på havnen og ubegrænset brug af slæbestedet til at sætte båden i vandet.

Desuden er der mulighed for, såfremt der er ledige pladser i havnen (lejepladser), at leje en plads i havnen til båden.

I havnen findes følgende pladsstørrelser: 2m, 2½m, 3m, 3,5m samt 2 stk. 4m pladser. 

Meterangivelserne angiver pladsbredden målt fra pæle-midte til pæle-midte, dvs. at selve pladsen er lidt smallere end den angivne størrelse.

Indskud for plads på land betales ved indmeldelse og tilbagebetales ved udmeldelse eller bytte til plads i vandet. Indskud for plads i vandet betales ved erhvervelsen af pladsen og tilbagebetales ved senere afhændelse af pladsen igen. Indskud og kontingent for plads på land og i vand klik på den nedenfor viste knap.