Turbøjer

DS-Turbøjer er udlagt på Jægerspris bredning og syd for Kronprins Frederiks Bro på følgende Positioner

Position 1: Jægerspris Bredning, Øksneholm Nord 55º 53,090’ 12º 00,850’

Position 2: Jægerspris Bredning, Ammesholm Øst, Klinten 55º 51,345’ 12º 01,314’

Position 3: Frederikssund Dæmning, Nord 55º 50,002’ 12º 02,589’

Position 4: Frederikssund Dæmning, Syd 55º 49,878’ 12º 02,609’

Position 5: Skuldelev, Hyldeholm 55º 47,593’ 12º 03,515’

Klik på positionerne, for at se et kortudsnit. Kortudsnittet er fra Det levende søkort 2006.

For at kunne benytte sig af turbøjerne skal man være medlem af en sejlklub under Dansk Sejlunion, og føre synlig DS stander. JSK er medlem af DS og ethvert medlem kan afhente en DS stander, som ligger i klubhuset.