Velkommen til

Jægerspris Sejlklub

For at kunne benytte sig af turbøjerne skal man være medlem af en sejlklub under Dansk Sejlunion (DS), og føre synlig DS stander. JSK er medlem af DS og ethvert medlem kan afhente en DS stander, som udleveres af havnefogeden.

De mere om de 150 DS turbøjer på: https://dansksejlunion.dk/tursejlads/turboejer

Der er nu lavet samarbejde mellem Dansk Sejlunion og Danske tursejlere.

Om turbøjerne

Sammenlagt er der ca. 300 turbøjer til rådighed for danske sejlere. Dansk Sejlunion og Danske Tursejlere samarbejder om turbøjerne til glæde for alle vores medlemmer.

Regler for brug af turbøjerne:

  • Du har bøjen i max. 24 timer. Derefter skal den frigives til et andet fartøj.
  • Maksimal belastning er på 15 tons – og må ikke overskrides. Flere fartøjer må gerne benytte én bøje, hvis maxbelastningen ikke      overskrides. Et fartøjs belastning beregnes som fartøjets vægt.
  • At benytte bøjerne sker på eget ansvar. Enhver skade, der måtte ske under brug af bøjen, er Dansk Sejlunion uvedkommende.
  • Hvis flere både benytter samme bøje, er det først ankomne båd, som bestemmer, om man skal ligge på siden af hinanden, eller om der skal fortøjes ved agterenden. Sidst ankomne båd sørger for fornøden affendring og retter sig efter fortøjningsanvisning fra den tidligere ankomne båd (fortøjning til bøje, spring etc.).

Når bøjerne benyttes, gælder bestemmelserne for føring af skibslys og signalfigurer, jvf. regel 30 i “Internationale Søvejsregler”.

Særligt for Dansk Sejlunions turbøjer

Frivillige fra Dansk Sejlunions klubber har udlagt ca. 150 ankerbøjer på naturskønne og gode ankerpladser.

Bøjerne er gule og mærket med DS.

DS-bøjer er forbeholdt medlemmer af klubber i Dansk Sejlunion eller medlemmer af Danske Tursejlere.

Når du benytter Dansk Sejlunions bøjer skal du flage DS- eller DT-stander. DS-standeren får du i din sejlklub. DT-standeren får du ved Danske Tursejlere.

Velkommen

til

Jægerspris Sejlklub

For at kunne benytte sig af turbøjerne skal man være medlem af en sejlklub under Dansk Sejlunion (DS), og føre synlig DS stander. JSK er medlem af DS og ethvert medlem kan afhente en DS stander, som udleveres af havnefogeden.

De mere om de 150 DS turbøjer på: https://dansksejlunion.dk/tursejlads/turboejer

Der er nu lavet samarbejde mellem Dansk Sejlunion og Danske tursejlere.

Om turbøjerne

Sammenlagt er der ca. 300 turbøjer til rådighed for danske sejlere. Dansk Sejlunion og Danske Tursejlere samarbejder om turbøjerne til glæde for alle vores medlemmer.

Regler for brug af turbøjerne:

 • Du har bøjen i max. 24 timer. Derefter skal den frigives til et andet fartøj.
 • Maksimal belastning er på 15 tons – og må ikke overskrides. Flere fartøjer må gerne benytte én bøje, hvis maxbelastningen ikke      overskrides. Et fartøjs belastning beregnes som fartøjets vægt.
 • At benytte bøjerne sker på eget ansvar. Enhver skade, der måtte ske under brug af bøjen, er Dansk Sejlunion uvedkommende.
 • Hvis flere både benytter samme bøje, er det først ankomne båd, som bestemmer, om man skal ligge på siden af hinanden, eller om der skal fortøjes ved agterenden. Sidst ankomne båd sørger for fornøden affendring og retter sig efter fortøjningsanvisning fra den tidligere ankomne båd (fortøjning til bøje, spring etc.).

Når bøjerne benyttes, gælder bestemmelserne for føring af skibslys og signalfigurer, jvf. regel 30 i “Internationale Søvejsregler”.

Særligt for Dansk Sejlunions turbøjer

Frivillige fra Dansk Sejlunions klubber har udlagt ca. 150 ankerbøjer på naturskønne og gode ankerpladser.

Bøjerne er gule og mærket med DS.

DS-bøjer er forbeholdt medlemmer af klubber i Dansk Sejlunion eller medlemmer af Danske Tursejlere.

Når du benytter Dansk Sejlunions bøjer skal du flage DS- eller DT-stander. DS-standeren får du i din sejlklub. DT-standeren får du ved Danske Tursejlere.