Roregler for JSK Kajakklub

Al roning sker på eget ansvar.

Roregler for JSK Kajakklub

Al roning sker på eget ansvar.