Jægerspris Sejlklub har hjemsted i Jægerspris i Frederikssund Kommune.

Klubbens formål er, at være ramme om et fællesskab af sejlbåds- og motorsejlere og andre interesserede, samt at fremme sejlsporten især for børn og unge.

Du kan via hjemmesiden søge om at bliver medlem i Jægerspris Sejlklub – som aktiv, passiv eller junior.

Jægerspris Sejlklub har sin base i Kignæs Havn, hvor sejlklubben deler faciliteter med Bådelauget Kignæs Mole. Jægerspris Sejlklub er medlem af Dansk Sejlunion.

Jægerspris Sejlklub er en meget aktiv sejlklub med en mange aktiviteter, både i sommer- og vintersæsonen. Sejlklubben har en bestyrelse på 9 medlemmer, samt en række aktivitetsudvalg, der forestår sejlklubbens mange aktiviteter.

Blanket til EL aflæsning

DMI Jægerspris

Miljøguide

Bestyrelses referater

Kapsejlads – Folkebåd

Send en mail til Bestyrelsen

Donation fra Friluftsrådet – Vandfriluftsliv

Jægerspris sejlklub (JSK) ansøgte i foråret 2023 om midler til vores ungdomsarbejde, som har været på meget lavt blus de senere år.

Vandfriluftsliv donerede hele 35.000 kr.

Tur- og Cruisingsejlerne

Vi håber at Cruisingsejlerne vil med på vandet i år og vi har i bestyrelsen besluttet, at deltagelsen er for alle bådejere, som er medlem af JSK eller BKM, men gerne begge klubber.
Pris for deltagelse er kr. 300,- for hele sæsonen, som indbetales via MobilePay 37607 eller til klubbens konto i Danske Bank Reg. nr.: 3430 Kontonr.: 4830652.

Tilmelding for tursejlere sker ved at sende en mail til jsksejl@gmail.com med følgende information:
Skipper navn, e-mail og mobilnummer:
Bådtype:
Sejlnummer:
Forventet LYS-tal:

Når antallet er tursejlere, er kendt skal startdato, bane og sejladsformat aftales nærmere.
Tilmelding og betaling er nødvendig for alle sejlere og sejladserne gennemføres kun, hvis antallet af tilmeldte er tilstrækkeligt.

Første dag som æresmedlem af Jægerspris Sejlklub.

Jægerspris Sejlklub har hjemsted i Jægerspris i Frederikssund Kommune. Klubbens formål er, at være ramme om et fællesskab af sejlbåds- og motorsejlere og andre interesserede, samt at fremme sejlsporten især for børn og unge.

Du kan via hjemmesiden søge om at bliver medlem i Jægerspris Sejlklub – som aktiv, passiv eller junior.

Jægerspris Sejlklub har sin base i Kignæs Havn, hvor sejlklubben deler faciliteter med Bådelauget Kignæs Mole. Jægerspris Sejlklub er medlem af Dansk Sejlunion.

Jægerspris Sejlklub er en meget aktiv sejlklub med en mange aktiviteter, både i sommer- og vintersæsonen. Sejlklubben har en bestyrelse på 9 medlemmer, samt en række aktivitetsudvalg, der forestår sejlklubbens mange aktiviteter.

Pris for deltagelse er kr. 700 pr. båd for hele sæsonen og kr. 400,- for en halv sæson betaling til MobilePay 37607

eller klubbens konto i Danske Bank Reg. nr.: 3430 Kontonr.: 4830652

Tilmelding via Manage2sail (M2S) her vil SI og resultaterne også blive offentliggjort.

Tur- og Cruisingsejlerne

Vi håber at Cruisingsejlerne vil med på vandet i år og vi har i bestyrelsen besluttet, at deltagelsen er for alle bådejere, som er medlem af JSK eller BKM, men gerne begge klubber.
Pris for deltagelse er kr. 300,- for hele sæsonen, som indbetales via MobilePay 37607 eller til klubbens konto i Danske Bank Reg. nr.: 3430 Kontonr.: 4830652.

Tilmelding for tursejlere sker ved at sende en mail til jsksejl@gmail.com med følgende information:
Skipper navn, e-mail og mobilnummer:
Bådtype:
Sejlnummer:
Forventet LYS-tal:

Når antallet er tursejlere, er kendt skal startdato, bane og sejladsformat aftales nærmere.
Tilmelding og betaling er nødvendig for alle sejlere og sejladserne gennemføres kun, hvis antallet af tilmeldte er tilstrækkeligt.

Havnetakster

Alle størrelser lystbåde pr. døgn inkl. bad – 160,- kr.
Miljøafgift pr. døgn – både med frihavnsmærke, de første 3. døgn – 40,- kr.
Årskort for slæbested – 600,- kr.

Du betaler havnepenge med kuvert, som findes ved havnekontorets postkasse. Kuvert med penge lægges i havnens postkasse. Havnekontorets kontortid finder du her.

Første dag som æresmedlem af Jægerspris Sejlklub.