Jægerspris Sejlklub

T. Monberg Cup II – Vinderen er:

Jægerspris Sejlklub har hjemsted i Jægerspris i Frederikssund Kommune. Klubbens formål er, at være ramme om et fællesskab af sejlbåds- og motorsejlere og andre interesserede, samt at fremme sejlsporten især for børn og unge.

Du kan på hjemmesiden søge om at bliver medlem i Jægerspris Sejlklub – som aktiv, passiv eller junior.

Jægerspris Sejlklub har sin base i Kignæs Havn, hvor sejlklubben deler faciliteter med Bådelauget Kignæs Mole. Jægerspris Sejlklub er medlem af Dansk Sejlunion.

Jægerspris Sejlklub er en meget aktiv sejlklub med en mange aktiviteter, både i sommer- og vintersæsonen. Sejlklubben har en bestyrelse på 9 medlemmer, samt en række aktivitetsudvalg, der forestår sejlklubbens mange aktiviteter.

Kontakt formanden – 47 50 39 45

Jægerspris Sejlklub

Kontakt formanden – 47 50 39 45

Jægerspris Sejlklub

T. Monberg Cup II – Last Chance for Folkebåde
Åben afslutning på klubmesterskabet
Jægerspris sejlklub
Lørdag d. 8. oktober 2022

Kære Folkebådssejlere
Jægerspris sejlklub inviterer alle Folkebåde til at deltage i klubbens afslutning på vores klubmesterskab lørdag d. 8. oktober 2022.
Sejladserne vil blive sejlet på en op-ned bane på bredningen ud for Jægerspris.
Vi forventer at første start bliver ca. kl. 12:00 og at vi sejler 3 – 4 sejladser af ca. 35 – 45 min. varighed, efter sejladserne vil der være fælles middag og hygge i klubhuset.
Der vil blive kåret en vinder af dagen sejladser og en klubmester.
Deltagelse i sejladserne er gratis for både lokale og deltagende både udefra, dog ikke den efterfølgende middag om aftenen, men mere herom senere.
Tilmelding via Manage2sail er nødvendig til sejladser og middag.
Vel mødt
Kapsejladsudvalget i Jægerspris Sejlklub
Thomas Csuvari
Mobil 21439916

Tilmelding her

F 729

3. plads ved Gold Cup i Kiel 2022

F 645

bedste båd ved DM i Ebeltoft 2022

Jægerspris Sejlklub har hjemsted i Jægerspris i Frederikssund Kommune. Klubbens formål er, at være ramme om et fællesskab af sejlbåds- og motorsejlere og andre interesserede, samt at fremme sejlsporten især for børn og unge.

Du kan på hjemmesiden søge om at bliver medlem i Jægerspris Sejlklub – som aktiv, passiv eller junior.

Jægerspris Sejlklub har sin base i Kignæs Havn, hvor sejlklubben deler faciliteter med Bådelauget Kignæs Mole. Jægerspris Sejlklub er medlem af Dansk Sejlunion.

Jægerspris Sejlklub er en meget aktiv sejlklub med en mange aktiviteter, både i sommer- og vintersæsonen. Sejlklubben har en bestyrelse på 9 medlemmer, samt en række aktivitetsudvalg, der forestår sejlklubbens mange aktiviteter.

Første dag som æresmedlem af Jægerspris Sejlklub.

Læs mere her