Medlemskab Jægerspris Sejlklub

Hvordan bliver du medlem af Jægerspris Sejlklub

Du skal udfylde den blanket, du finder på siden ”Indmeldelse”. Du kan blive medlem som aktiv, junior eller passiv medlem. Desuden kan aktiv ægtefælle og aktiv pensionist blive medlem til et reduceret kontingent.

Er du medlem i Sejlklubben, kan du deltage i alle Sejlklubbens aktiviteter.

Ønsker du havneplads i Kignæs Havn, skal du desuden være medlem af Bådelauget Kignæs Mole. – se under Bådelauget Kignæs Mole.

Er du junior, kan du dog lægge en sejljolle på land i Kignæs Havn uden at være medlem af Bådelauget – indtil du fylder 25 år.

Medlemstype Årligt kontingent
Aktive medlemmer 800,- kr
Ægtefælle til aktivt medlem 500,- kr
Juniorer (ikke fyldt 25 år) 500,- kr
Aktive pensionist medlemmer 500,- kr
Passive medlemmer 500,- kr