Velkommen til

Jægerspris Sejlerskolen

Velkommen til

Jægerspris Sejlerskolen

Sejlerskolen sæsoninformation 2024

Introduktion til sejlerskolen

Der holdes introduktion til sejlerskolen i sejlklubbens klubhus på Kignæs havn – mandag den 22 april kl. 19:00 – 20:30, hvor alle interesserede er velkommen.

Praktisk sejlads

Der sejles med faste hold på 3 elever samt instruktøren: mandag, tirsdag og onsdag i maj, juni, august og september fra 17:00 – 20:30.

Fast program og tider:

17:30 – 18:00 Klargøring af båden

18:00 – 20:00 Sejlads

20:00 – 20:30 Afrigning af båden

Elever i sejlerskolen skal have redningsvest og relevant påklædning til sejladserne.

Tilmelding-til Sejlerskolen:

Kontakt sejlerskolen for yderligere information samt tilmelding:

Henning Prien
Mobil: 4016 1015
eMail: Sejlerskole.jsk@kignaeshavn.dk

Priser for 2024

Seniorer over 25 år:

  • Medlemskab af Jægerspris Sejlklub kr. 900 + Sejlerskolegebyr kr. 1.200.

Samlevende seniorer (pr. medlem):

  • Medlemskab af Jægerspris Sejlklub kr. 600 + Sejlerskolegebyr kr. 1.200.

Unge under 25 år (over 16 år):

  • Medlemskab af Jægerspris Sejlklub kr. 600 + Sejlerskolegebyr kr. 600.

Nye medlemmer i sejlerskolen betaler kun ½ kontingent det første år.

Sejlerskolegebyret inkluderer udover den praktiske undervisning også bogen ”Gast – kom godt i gang med sejlads”   (Dansk Sejlunion) samt diverse materialer til brug i undervisningen.

Duelighedsprøvegebyret i Praktisk sejlads kr. 200 betales direkte til censor ved prøven.

Sejlerskolen sæsoninformation 2024

Introduktion til sejlerskolen

Der holdes introduktion til sejlerskolen i sejlklubbens klubhus på Kignæs havn  

mandag den 22 april kl. 19:00 – 20:30, hvor alle interesserede er velkommen.

Praktisk sejlads

Der sejles med faste hold på 3 elever samt instruktøren: mandag, tirsdag og onsdag i maj, juni, august og september fra 17:00 – 20:30.

Fast program og tider:

17:30 – 18:00 Klargøring af båden

18:00 – 20:00 Sejlads

20:00 – 20:30 Afrigning af båden

Elever i sejlerskolen skal have redningsvest og relevant påklædning til sejladserne.

Tilmelding-til Sejlerskolen:

Kontakt sejlerskolen for yderligere information samt tilmelding:

Henning Prien
Mobil: 4016 1015
eMail: sejlerskole.jsk@kignaeshavn.dk

Priser for 2024

Seniorer over 25 år:

  • Medlemskab af Jægerspris Sejlklub kr. 900 + Sejlerskolegebyr kr. 1.200.

Samlevende seniorer (pr. medlem):

  • Medlemskab af Jægerspris Sejlklub kr. 600 + Sejlerskolegebyr kr. 1.200.

Unge under 25 år (over 16 år):

  • Medlemskab af Jægerspris Sejlklub kr. 600 + Sejlerskolegebyr kr. 600.

Nye medlemmer i sejlerskolen betaler kun ½ kontingent det første år.

Sejlerskolegebyret inkluderer udover den praktiske undervisning også bogen ”Gast – kom godt i gang med sejlads”   (Dansk Sejlunion) samt diverse materialer til brug i undervisningen.

Duelighedsprøvegebyret i Praktisk sejlads kr. 200 betales direkte til censor ved prøven.