Vedtægter for Bådelauget Kignæs Mole

Revideret vedtægter 2021 Læs mere her
Forretningsorden for bestyrelsen – Læs mere her