Forretningsorden for Kajakafdeling

Kajakafdelingen er en af tre afdelinger i Jægerspris sejlklub jf. § 3 i vedtægterne. Kajakafdelingen udpeger uden for sejlklubbens generalforsamling en repræsentant til sejlklubbens bestyrelse jf. § 11 i vedtægterne. Repræsentanten kan ikke konstitueres som hverken næstformand eller sekretær. Vedtægterne fastlægger ikke yderligere om kajakafdelingens organisation eller styring.

Denne forretningsorden fastlægger rammerne for kajakafdelingens ledelse. Forretningsordenen er vedtaget på et stormøde i kajakafdelingen og godkendt af sejlklubbens bestyrelse.

Læs mere her