Seneste nyt

2021-02-26T14:41:08+01:00

Nyt fra BKM bestyrelsen – februar 2021

På det seneste bestyrelsesmøde blev bl.a. følgende behandlet:

Generalforsamling 2021 – må udsættes. Regnskab, budget og beretning udsendes primo marts. Afholdes når forsamlings-restriktioner gør det muligt.

Nyt fra havnefogeden – herunder igangsætning video-overvågning, datoer for søsætning og c–nøgle til slæbested.

Bent Frandsen
Sekretær

Læs mere her
2021-02-26T17:29:12+01:00

Søsætning af både 2021

Så nærmer tiden sig til at få bådene i vandet.

Lørdag den 10. april kl. 7:30
Fredag den 23. april kl. 8:00
Lørdag den 8. maj kl. 7:30
Send en mail, sms eller ring til mig på:
eller
24 63 84 78

Oplys om: Navn, pladsnummer, bådnavn, type: Sejlbåd/Motorbåd, vægt og hvilken af ovenstående datoer båden ønskes i vandet.

Husk at medbringe: Kvittering for betalt ansvarsforsikring.

Husk også: Man SKAL være 2 personer ved søsætning/optagning af båden.

Med venlig hilsen
Carsten Milbo
Havnefoged

Seneste nyt

2021-02-26T14:41:08+01:00

Nyt fra BKM bestyrelsen – februar 2021

På det seneste bestyrelsesmøde blev bl.a. følgende behandlet:

Generalforsamling 2021 – må udsættes. Regnskab, budget og beretning udsendes primo marts. Afholdes når forsamlings-restriktioner gør det muligt.

Nyt fra havnefogeden – herunder igangsætning video-overvågning, datoer for søsætning og c–nøgle til slæbested.

Bent Frandsen
Sekretær

Læs mere her
2021-02-26T17:29:12+01:00

Søsætning af både 2021

Så nærmer tiden sig til at få bådene i vandet.

Lørdag den 10. april kl. 7:30
Fredag den 23. april kl. 8:00
Lørdag den 8. maj kl. 7:30
Send en mail, sms eller ring til mig på:
eller
24 63 84 78

Oplys om: Navn, pladsnummer, bådnavn, type: Sejlbåd/Motorbåd, vægt og hvilken af ovenstående datoer båden ønskes i vandet.

Husk at medbringe: Kvittering for betalt ansvarsforsikring.

Husk også: Man SKAL være 2 personer ved søsætning/optagning af båden.

Med venlig hilsen
Carsten Milbo
Havnefoged

Kajakafdelingen

Kajakroerne er en særskilt afdeling i Jægerspris Sejlklub.

Vi optager medlemmer (mindst 12 år), der har lyst til at ro i havkajak med en flok gode venner, i små grupper eller på egen hånd. Vi har i sommerhalvåret en fast klubaften om torsdagen. Her ror vi et par timer ud fra Kignæs Havn eller bruger tiden til at træne roteknik, redningsteknikker eller skæve øvelser såsom en grønlændervending. Roerne er også ofte på ture i weekenden, der arrangeres efter behov og roernes initiativ. 

Typiske mål har været Isefjord, Eskilsø, Værebro Å eller Furesøen. Endvidere tager en del medlemmer på sommertur ved Rantzausminde og der planlægges ture til Sverige i løbet af året.

Vi er en lille gruppe roere med en meget flad ledelsesstruktur og ture og arrangementer iværksættes ved de enkelte medlemmers lyst og initiativ til at tage fat. Klubben er baseret på at medlemmerne har egen havkajak eller planlægger at anskaffe sig en.
Vi har dog købt fem kajakker til klubben for at nye medlemmer kan prøve sig frem i starten, og for at andre roere kan prøve en anden kajak end den de lige er vant til.
Vi er netop nu omkring 40 roere. Vi har ind imellem mulighed for at optage enkelte nye medlemmer, se særskilt faneblad om dette.
Du kan også kontakte peternielsen.post@gmail.com for at få nærmere oplysninger om aktiviteterne.