Roregler for JSK Kajakafdeling

Al roning sker på eget ansvar.

Læs mere her