Nyheder-arkiv

2020-10-28T15:05:54+01:00

Kære alle medlemmer af JSK & BKM

Vi er nu nødt til at stramme op på vores regler for færdsel i klubhus incl. toiletter efter statens udmeldinger i fredags. Reglerne vil foreløbig være gældende frem til d. 22 november hhv. 2. januar 2021 og med forbehold for, at der kan ske ændringer.

* Forsamlingsforbud nedsættes
Forsamlingsforbud sænkes fra 50 til 10 personer fra 26. oktober og fire uger frem til 22 november incl.. Vi kan derfor kun være samlet max. 10 personer i klubhuset. Det vil sige max. 10 personer i klublokale og max 10 personer på terrassen.

* Regler om mundbind
De nye corona-restriktioner omfatter krav om brug af mundbind eller –visir, når I bevæger jer indendørs i klubhuset og i toiletbygning. Det gælder også ved billard. I skal altså fortsat have mundbind på, når I går ind i klubhuset. Kravet er gældende for alle. Krav om brug af mundbind gælder ikke, når man sidder ned i klublokaler.

Kravet om mundbind vil være gældende fra d. 29. oktober 2020 og til 2. januar 2021.

Vi holder sammen hver for sig og håber vinteren bliver kort.

Bestyrelsen for JSK & BKM.

2020-10-21T10:00:31+02:00

Referat – oktober 2020

På det seneste bestyrelsesmøde blev bl.a. følgende behandlet:

Coronasituationen

Evaluering af arbejdsdagen 10. okt. – stor tak til alle deltagere for en flot indsats og godt humør

Vedligeholdelse af moler og broer – østmolen ”frikendt”, akut behov for udbedring af broer

Nyt fra havnefogeden – herunder bådebelysning, mastekran, bådoptagning og varme i klubhus

Nyt fra formanden

Bent Frandsen
Sekretær

Skift til Referatsiden HER
2020-09-16T13:29:45+02:00

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE d. 14. september 2020

Tilstede: Christian, Christoffer, Bent, Britt, Tom,

Afbud: Carsten og Karsten

Skift til Referatsiden HER
2021-02-26T14:54:59+01:00

Start 4.10.2019

Så er det blevet tid til at få bådene på land. Følgende datoer er aftalt med Jens (kran)

Fredag den 4. oktober
Søndag den 13. oktober
Søndag den 20. oktober
Søndag den 3. november

Send en mail, en sms eller ring til mig på: havnefoged@kignæshavn.dk eller ring på 24 63 84 78.

Oplys om navn, pladsnummer og hvilken af ovenstående datoer båden ønskes på land.

2020-05-02T11:36:02+02:00

På det seneste bestyrelsesmøde blev bl.a. følgende behandlet:

– Genindførelse af arbejdsudvalg – der er brug for frivillige til forskellige opgaver på havnen

– Forberedelse af arbejdsdagen den 5. oktober

– Nyt fra havnefogeden – herunder datoer for optagning af både
(se under nyheder på hjemmesiden)

– Nyt fra formanden – herunder status på seneste indbrud i havnekontoret

– Evt. – herunder undersøgelse af evt. overgang til Y-bomme i havnen

Bent Frandsen
Sekretær

Læs referatet her
2020-05-02T11:36:23+02:00

På det seneste bestyrelsesmøde blev bl.a. følgende behandlet:

– Ny havnefoged – der blev udpeget ny havnefoged. Der udsendes nærmere information på hjemmesiden.

– Genindførelse af arbejdsudvalg – der annonceres senere efter medlemmer.

– Disponering af havnens landarealer.

– Nyt fra havnefogeden – Søren Striberg og Britt Sørensen har vikarieret i sommerperioden. Stor tak til begge for hjælpen.

– Evt. – herunder stort og småt som inspiration til senere behandling.

Referat fra mødet kan ses her på hjemmesiden under ”Bådelauget Kignæs Mole – referater – bestyrelsesmøder”.

Bent Frandsen
Sekretær

Læs mere her

Seneste nyt

2021-03-22T12:42:18+01:00

Søsætning af både 2021

Søsætning af både 2021

Så nærmer tiden sig til at få bådene i vandet.

Lørdag den 10. april kl. 7:30
Fredag den 23. april kl. 8:00
Lørdag den 8. maj kl. 7:30

Send en mail, sms eller ring til mig på:

kignaeshavn@mail.dk

eller

24 63 84 78

Oplys om: Navn, pladsnummer, bådnavn, type: Sejlbåd/Motorbåd, vægt og hvilken af ovenstående datoer

båden ønskes i vandet.

Husk at medbringe: Kvittering for betalt ansvarsforsikring.

Husk også: Man SKAL være 2 personer ved søsætning/optagning af båden.

Med venlig hilsen
Carsten Milbo
Havnefoged

2020-12-17T10:36:33+01:00

Nyt fra BKM bestyrelsen – december 2020

På det seneste bestyrelsesmøde blev bl.a. følgende behandlet:

Etablering af nye broer – medlemsinformation udsendes snarest

Ansøgning om tilskud fra fiskerne

Generalforsamling 2021

Nyt fra havnefogeden – herunder igangsætning af videoovervågning af havneområdet

Bent Frandsen
Sekretær

Bestyrelsen ønsker medlemmerne en glædelig jul og et godt nytår

Ref. Bent Frandsen

Læs mere HER
2020-12-17T10:16:17+01:00

Nyt fra BKM bestyrelsen – december 2020

Kære medlemmer af BKM

Formålet med dette brev er, at Bestyrelsen orienterer medlemmerne om pæleormsangrebet på vores moler og samtidig beder om medlemmernes tilsagn på en kommende Generalforsamling, til at arbejde for etablering af nye broer på både Øst- og Vestmolen.

Læs mere HER
2020-10-28T15:05:54+01:00

Nyt fra BKM/JSK bestyrelsen – oktober 2020

Kære alle medlemmer af JSK & BKM

Vi er nu nødt til at stramme op på vores regler for færdsel i klubhus incl. toiletter efter statens udmeldinger i fredags. Reglerne vil foreløbig være gældende frem til d. 22 november hhv. 2. januar 2021 og med forbehold for, at der kan ske ændringer.

* Forsamlingsforbud nedsættes
Forsamlingsforbud sænkes fra 50 til 10 personer fra 26. oktober og fire uger frem til 22 november incl.. Vi kan derfor kun være samlet max. 10 personer i klubhuset. Det vil sige max. 10 personer i klublokale og max 10 personer på terrassen.

* Regler om mundbind
De nye corona-restriktioner omfatter krav om brug af mundbind eller –visir, når I bevæger jer indendørs i klubhuset og i toiletbygning. Det gælder også ved billard. I skal altså fortsat have mundbind på, når I går ind i klubhuset. Kravet er gældende for alle. Krav om brug af mundbind gælder ikke, når man sidder ned i klublokaler.

Kravet om mundbind vil være gældende fra d. 29. oktober 2020 og til 2. januar 2021.

Vi holder sammen hver for sig og håber vinteren bliver kort.

Bestyrelsen for JSK & BKM.

2020-10-21T10:00:31+02:00

Nyt fra BKM bestyrelsen – oktober 2020

Referat – oktober 2020

På det seneste bestyrelsesmøde blev bl.a. følgende behandlet:

Coronasituationen

Evaluering af arbejdsdagen 10. okt. – stor tak til alle deltagere for en flot indsats og godt humør

Vedligeholdelse af moler og broer – østmolen ”frikendt”, akut behov for udbedring af broer

Nyt fra havnefogeden – herunder bådebelysning, mastekran, bådoptagning og varme i klubhus

Nyt fra formanden

Bent Frandsen
Sekretær

Skift til Referatsiden HER
2020-09-16T13:29:45+02:00

Nyt fra BKM bestyrelsen – september 2020

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE d. 14. september 2020

Tilstede: Christian, Christoffer, Bent, Britt, Tom,

Afbud: Carsten og Karsten

Skift til Referatsiden HER
2020-08-22T14:22:16+02:00

Bådelauget Kignæs Mole

Den udsatte generalforsamling 2019/20

Kære medlemmer
Bestyrelsen vurderer, at der ikke er fremkommet forhold, der gør det nødvendigt at afholde generalforsamling nu – efter 6 måneders udsættelse pga. Coronasituationen.

Som en pragmatisk løsning har vi derfor besluttet, at udsætte generalforsamlingen yderligere således at der først holdes generalforsamling igen i marts 2021.

Bestyrelsen fortsætter uændret indenfor rammerne af det udsendte budget for 2020/21.

Den udsatte generalforsamling vil dog blive afholdt, hvis 15 eller flere medlemmer ønsker det.

Vi håber på jeres opbakning til denne løsning.

På bestyrelsen vegne
Christian Idsø

2020-08-19T18:38:22+02:00

Nyt fra BKM – august 2020

Referat – august 2020

På det seneste bestyrelsesmøde blev bl.a. følgende behandlet:

Coronasituationen

Den udsatte generalforsamling – udsættes yderligere til 2021

Pæleormssituationen – udsættelse af forsøgsordning og indhentning af tilbud på nye broer

Arbejdslørdagen – afholdes den 10. oktober. forslag til opgaver kan sendes til havnefogeden

Nyt fra havnefogeden – herunder badning fra molerne

Evt. – herunder skader på rendeafmærkningen, motorkørsel på østmolen og C nøgle til slæbestedet

Bent Frandsen
Sekretær

Skift til Referatsiden HER
2020-05-11T11:07:39+02:00

Nyt fra BKM – maj 2020

Arbejdsdag d 16 maj og Generalforsamling 8 juni AFLYSES !
Kære Medlemmer,

I Bestyrelsen havde vi regnet med at forsamlingsforbuddet som følge COVID-19 ville hæves således at vi kunne afholde både arbejdslørdag som generalforsamling. Men da oplukning af samfundet foregår langsommere og med den tidligste opblødning d 8 juni må vi desværre aflyse begge arrangementer og vælger at udskyde begge til efter sommerferien, da mange må forventes at sejle i Juni/Juli og August. Bestyrelsen vil indkalde igen, når Myndighederne hæver forsamlingsforbuddet.

Det er dog stadig muligt for den enkelte at henvende sig til Carsten Havnefoged for at tilbyde jeres hjælp til små opgaver på havnen – det vil Bestyrelsen sætte pris på.

Aflukningen af Klubhuset vil fortsætte indtil Myndighederne via Dansk Sejlunion/FLID giver positive meldinger.

Indtil da vil budskabet herfra være at passer på jer selv og andre !

Jægerspris 10. maj 2020.

Bestyrelsen i BKM/Christian

2020-08-19T18:35:38+02:00

Nyt fra BKM bestyrelsen – april 2020

Referat – april 2020

Nyt fra BKM bestyrelsen – april 2020

På det seneste bestyrelsesmøde blev bl.a. følgende behandlet:

Ny dato for Generalforsamling – afholdes udendørs den 8. juni kl 19.00

Lille arbejdsdag – afholdes lørdag den 16. maj

Nyt fra havnefogeden – herunder belastningsafprøvning af mastekran og ny lås på slæbestedet.

Evt. – herunder oprettelse af Facebook side til hurtig kommunikation mellem havnens medlemmer

Bent Frandsen
Sekretær

Skift til Referatsiden HER
2021-02-26T14:51:34+01:00

Søsætning af både

Lørdag den 4. april (eftermiddag)
Mandag den 13. april (2. påskedag)
Fredag den 24. april
Søndag den 10. maj
Søndag den 17. maj
 
 
Med venlig hilsen
Carsten Milbo
Havnefoged
2020-05-02T11:05:44+02:00

Nyt fra BKM bestyrelsen – januar 2020

På det seneste bestyrelsesmøde blev bl.a. følgende behandlet:

 • Generalforsamling 2020 – herunder efterlysning af bestyrelsessuppleanter
 • Møde med JSK og kajakafd. – drøftelse af den fremtidige organisering
 • Disponering af havnens arealer – plads til JSK, Kajaksejlere og parkering
 • Nyt fra havnefogeden
 • Evt. – herunder regler for el-tilslutning samt oprettelse af Facebook side

Referat fra mødet kan også ses her på hjemmesiden.

Bent Frandsen

Sekretær

Husk:

 • at forslag til behandling på generalforsamlingen skal fremsendes inden den 15. februar (og gerne tidligere) til havnens mailadresse

info@kignaeshavn.dk eller lægges i postkassen på havnen.

 • at give besked inden den 15. februar, hvis du ønsker at udleje din havneplads – eller ønsker at leje en havneplads. Send en mail til info@kignaeshavn.dk eller læg et brev i havnens postkasse.
Læs referatet her
2020-05-02T11:32:34+02:00

Nyt fra BKM bestyrelsen – december 2019

På det seneste bestyrelsesmøde blev bl.a. følgende behandlet:

– Den kommende generalforsamling:

– afholdes den 22. marts

– Billard i klubhuset – ordningen fortsætter.

– Pæleormsproblemet 

– Organisering af kajakaktiviteterne

– Evt. – herunder ny kontrol af østmolens tilstand.

Bent Frandsen
Sekretær

Læs referatet her

På det seneste bestyrelsesmøde blev bl.a. følgende behandlet:

– Den kommende generalforsamling:

– afholdes den 22. marts

– Billard i klubhuset – ordningen fortsætter.

– Pæleormsproblemet 

– Organisering af kajakaktiviteterne

– Evt. – herunder ny kontrol af østmolens tilstand.

Bent Frandsen
Sekretær

Læs referatet her
2020-05-02T11:32:57+02:00

Nyt fra BKM bestyrelsen – november 2019

På det seneste bestyrelsesmøde blev bl.a. følgende behandlet:

 • Genopstart af arbejdsudvalg – de fleste udvalg er bemandet, men der er bl.a. behov for hjælp til græstrimning.
 • Havnens Dag 2020  – vi deltager ikke i 2020
 •  Pæleormsproblemet – løsning fra Neder Dråby Havn afprøves
 • Evt.
 • herunder renovering af toiletter og baderum samt tjek af bådstativer.

Referat fra mødet kan ses her på hjemmesiden

Bent Frandsen

Sekretær

OBS

Der er brug for hjælp til græsslåning/græstrimning i sommersæsonen.

Kontakt havnefogeden hvis du har mod på at  give en hånd med.

Mail: kignaeshavn@mail.dk  Mobil: 24 63 84 78

Læs referatet her

På det seneste bestyrelsesmøde blev bl.a. følgende behandlet:

–  Genopstart af arbejdsudvalg – de fleste udvalg er bemandet, men der er bl.a. behov for hjælp til græstrimning.

– Havnens Dag 2020  – vi deltager ikke i 2020

– Pæleormsproblemet – løsning fra Neder Dråby Havn afprøves

– Evt. – herunder renovering af toiletter og baderum samt tjek af bådstativer.

Referat fra mødet kan ses her på hjemmesiden

Bent Frandsen

Sekretær

OBS

Der er brug for hjælp til:

Græsslåning – græstrimning i sommersæsonen.

Kontakt havnefogeden:

Hvis du har mod på at give en hånd med.

Mail: kignaeshavn@mail.dk  Mobil: 24 63 84 78

Læs referatet her
2021-02-26T14:52:42+01:00

Nyt fra BKM bestyrelsen – oktober 2019

På det seneste bestyrelsesmøde blev bl.a. følgende behandlet:

– Evaluering af arbejdsdagen – stor tak til de fremmødte for indsatsen

– Genopstart af arbejdsudvalg – en del deltagere har meldt sig, men der er plads til flere.

– Havnens Dag 2020

– Nyt fra formanden – herunder opfølgning af døde både

– Evt. – herunder undersøgelse af evt. overgang til Y-bomme i havnen

Bent Frandsen
Sekretær

OBS

Send en mail eller sms til havnefogeden,
hvis du har mod på at være med i et af de nedsatte arbejdsudvalg (græsslåning, cykelvedligehold,
el-installationer, VVS, moler og broer, rende, ramslag og miljø).

Mail: havnefoged@kignaeshavn.dk Mobil: 24 63 84 78

Læs referatet her
2021-02-26T14:54:59+01:00

Optagning af både

Start 4.10.2019

Så er det blevet tid til at få bådene på land. Følgende datoer er aftalt med Jens (kran)

Fredag den 4. oktober
Søndag den 13. oktober
Søndag den 20. oktober
Søndag den 3. november

Send en mail, en sms eller ring til mig på: havnefoged@kignæshavn.dk eller ring på 24 63 84 78.

Oplys om navn, pladsnummer og hvilken af ovenstående datoer båden ønskes på land.

2020-05-02T11:36:02+02:00

Nyt fra BKM bestyrelsen – september 2019

På det seneste bestyrelsesmøde blev bl.a. følgende behandlet:

– Genindførelse af arbejdsudvalg – der er brug for frivillige til forskellige opgaver på havnen

– Forberedelse af arbejdsdagen den 5. oktober

– Nyt fra havnefogeden – herunder datoer for optagning af både
(se under nyheder på hjemmesiden)

– Nyt fra formanden – herunder status på seneste indbrud i havnekontoret

– Evt. – herunder undersøgelse af evt. overgang til Y-bomme i havnen

Bent Frandsen
Sekretær

Læs referatet her
2020-05-02T11:36:23+02:00

Nyt fra BKM bestyrelsen – august 2019

På det seneste bestyrelsesmøde blev bl.a. følgende behandlet:

– Ny havnefoged – der blev udpeget ny havnefoged. Der udsendes nærmere information på hjemmesiden.

– Genindførelse af arbejdsudvalg – der annonceres senere efter medlemmer.

– Disponering af havnens landarealer.

– Nyt fra havnefogeden – Søren Striberg og Britt Sørensen har vikarieret i sommerperioden. Stor tak til begge for hjælpen.

– Evt. – herunder stort og småt som inspiration til senere behandling.

Referat fra mødet kan ses her på hjemmesiden under ”Bådelauget Kignæs Mole – referater – bestyrelsesmøder”.

Bent Frandsen
Sekretær

Læs mere her
2020-05-02T11:36:48+02:00

Nyt fra BKM bestyrelsen – juni 2019

På det seneste bestyrelsesmøde blev bl.a. følgende behandlet:

– Ny konstituering af bestyrelsen
– Ny havnefoged – herunder omgangstonen på havnen, midlertidig varetagelse af havnefogedopgaverne og ansøgninger til havnefogedstillingen.

Bent Frandsen
Sekretær

Læs mere her
2020-05-02T11:37:09+02:00

Nyt fra BKM bestyrelsen – maj 2019


På det seneste bestyrelsesmøde blev bl.a. følgende behandlet:

Havnens Dag – forberedelserne er i gang til den 25. maj

Tyveri fra klubhus

Nyt fra havnefogeden – herunder negativ tiltale og indstilling fra visse medlemmer

Havnens vedligeholdelse – herunder overblik over kommende opgaver

Referat fra mødet kan ses her på hjemmesiden under ”Bådelauget Kignæs Mole – referater – bestyrelsesmøder”

Bent Frandsen

Sekretær

HUSK – at flytte bådstativer til sommerpladsen efter søsætning – inden Havnens Dag den 25. maj. Ellers flyttes stativerne efter aftalte regler mod gebyr på kr. 300,- + evt. udgift til vognmand.

Læs mere
2019-07-30T09:56:35+02:00

Havnenes Dag – 25. maj 2019 kl. 10.00


Havnens dag “Vild med Vand” 25. maj 2019 på Kignæs Havn

Formålet er at øge interessen for livet til søs, som for vores havn bl.a. kan betyde flere medlemmer til JSK, nye kræfter til ”Sommerflid” og de udefra kommende delagere, samt fortsat efterspørgsel efter de havnepladser, der bliver ledige.

Vi planlægger en række spændende aktiviteter for både voksne og børn.

Dagen starter kl. 10, men det er muligt, at de morgenfriske kan komme med fiskerne en tur på fjorden tidligere og være med til at røgte garn (Først til mølle). Det endelige program for dagen er klar.

På dagen vil der være “Åben Båd” – og vi håber, at mange af jer bådejere er med på at invitere interesserede ombord til en fremvisning og en snak om livet til søs. ”Sommerflid” er også med i fremvisningen.

Læs mere om Havnens dag her
2020-05-02T11:37:35+02:00

Nyt fra BKM bestyrelsen – april 2019

På det seneste bestyrelsesmøde blev bl.a. følgende behandlet:

  • Konstituering og evaluering af generalforsamlingen
  • Havnens Dag  – forberedelserne er i gang til den 25. maj
  • Standerhejning
  • Nyt fra havnefogeden – herunder forberedelse af den nye  sejlsæson.
  • Nyt fra formanden  – herunder skift af forsikringsleverandør

Referat fra mødet kan ses her på hjemmesiden under ”Bådelauget Kignæs Mole – referater – bestyrelsesmøder”

Bent Frandsen

Sekretær

Læs mere her
2020-05-02T11:42:13+02:00

Nyt fra BKM bestyrelsen

Generalforsamlingen 2019

På generalforsamlingen blev der vedtaget en vedtægtsændring, så det bliver muligt at overdrage en havneplads til livsarvinger uden at de bor i Frederikssund kommune.

Kontingent og takster blev fastsat uændret i forhold til 2018. Formand Christian Ilsøe og 2 bestyrelsesmedlemmer blev genvalgt. Referatet kan ses på hjemmesiden under ”Bådelauget Kignæs Mole – referater – generalforsamlinger” eller klik på nedenfor viste knap

Bent Frandsen

Sekretær

Læs mere her
2020-05-02T12:02:16+02:00

I-sætning af både

Hej venner

Så er det til at se –  vinteren er sluttet.

Følgende datoer er planlagt til i-sætning af både:

07.04.2019 fra kl. 08.00
20.04.2019 fra kl. 08.00
29.04.2019 fra kl. 08.00
05.05.2019 fra kl. 08.00
12.05.2019 fra kl. 08.00
18.05.2019 fra kl. 08.00

Med venlig hilsen Bjørn Stephensen
Havnefoged

tilmelding på sms eller mail til mig.

+45 24 63 84 78

2020-05-02T11:40:51+02:00

Nyt fra Bestyrelsen

Marts 2019

På det seneste bestyrelsesmøde blev bl.a. følgende behandlet: Forberedelse af den kommende generalforsamling  Havnens forsikringer – ny leverandør Havnens Dag  – vi deltager igen i år den 25. maj Forespørgsel fra kajakafdelingen – ønske om opstilling af container.

Døde både Nyt fra havnefogeden  – herunder datoer for søsætning. Referat fra mødet kan ses her på hjemmesiden under ”Bådelauget Kignæs Mole – referater – bestyrelsesmøder”

Bent Frandsen Sekretær