Seneste nyt

Seneste nyt

2020-03-12T19:34:58+02:00

Nyt fra BKM

Kære Medlemmer af BKM

Set i lyset af den alvorlige Covid-19 krise og opfordringerne fra Myndighederne, har Bestyrelsen besluttet at udskyde den planlagte Generalforsamling Søndag d 22 marts 2020.
Bestyrelsen ser det fornuftige i, at vi undgår at samles i klubhuset, hvor det ikke kan undgås at afstanden mellem personer er meget kort. Og vi skal jo bakke op om at smittespredningen bremses mest muligt.

Bestyrelsen vil fortsætte arbejdet om end vi vil minimere det fysiske samvær.
Generalforsamlingen vil indkaldes igen med behørigt varsel jævnfør vores vedtægter, når vi fra Myndighederne ser en normalisering af situationen.

Vi håber på alles forståelse

På Bestyrelsens vegne/ Christian Formand

2020-01-25T14:06:14+02:00

Nyt fra BKM bestyrelsen – januar 2020

På det seneste bestyrelsesmøde blev bl.a. følgende behandlet:

  • Generalforsamling 2020 – herunder efterlysning af bestyrelsessuppleanter
  • Møde med JSK og kajakafd. – drøftelse af den fremtidige organisering
  • Disponering af havnens arealer – plads til JSK, Kajaksejlere og parkering
  • Nyt fra havnefogeden
  • Evt. – herunder regler for el-tilslutning samt oprettelse af Facebook side

Referat fra mødet kan også ses her på hjemmesiden.

Bent Frandsen

Sekretær

Husk:

  • at forslag til behandling på generalforsamlingen skal fremsendes inden den 15. februar (og gerne tidligere) til havnens mailadresse

info@kignaeshavn.dk eller lægges i postkassen på havnen.

  • at give besked inden den 15. februar, hvis du ønsker at udleje din havneplads – eller ønsker at leje en havneplads. Send en mail til info@kignaeshavn.dk eller læg et brev i havnens postkasse.
Læs referatet her
2020-03-12T19:34:58+02:00

Nyt fra BKM

Kære Medlemmer af BKM

Set i lyset af den alvorlige Covid-19 krise og opfordringerne fra Myndighederne, har Bestyrelsen besluttet at udskyde den planlagte Generalforsamling Søndag d 22 marts 2020.
Bestyrelsen ser det fornuftige i, at vi undgår at samles i klubhuset, hvor det ikke kan undgås at afstanden mellem personer er meget kort. Og vi skal jo bakke op om at smittespredningen bremses mest muligt.

Bestyrelsen vil fortsætte arbejdet om end vi vil minimere det fysiske samvær.
Generalforsamlingen vil indkaldes igen med behørigt varsel jævnfør vores vedtægter, når vi fra Myndighederne ser en normalisering af situationen.

Vi håber på alles forståelse

På Bestyrelsens vegne/ Christian Formand

2020-01-25T14:06:14+02:00

Nyt fra BKM bestyrelsen – januar 2020

På det seneste bestyrelsesmøde blev bl.a. følgende behandlet:

  • Generalforsamling 2020 – herunder efterlysning af bestyrelsessuppleanter
  • Møde med JSK og kajakafd. – drøftelse af den fremtidige organisering
  • Disponering af havnens arealer – plads til JSK, Kajaksejlere og parkering
  • Nyt fra havnefogeden
  • Evt. – herunder regler for el-tilslutning samt oprettelse af Facebook side

Referat fra mødet kan også ses her på hjemmesiden.

Bent Frandsen

Sekretær

Husk:

  • at forslag til behandling på generalforsamlingen skal fremsendes inden den 15. februar (og gerne tidligere) til havnens mailadresse

info@kignaeshavn.dk eller lægges i postkassen på havnen.

  • at give besked inden den 15. februar, hvis du ønsker at udleje din havneplads – eller ønsker at leje en havneplads. Send en mail til info@kignaeshavn.dk eller læg et brev i havnens postkasse.
Læs referatet her