Projekbeskrivelse

Den udsatte generalforsamling 2019/20

Kære medlemmer
Bestyrelsen vurderer, at der ikke er fremkommet forhold, der gør det nødvendigt at afholde generalforsamling nu – efter 6 måneders udsættelse pga. Coronasituationen.

Som en pragmatisk løsning har vi derfor besluttet, at udsætte generalforsamlingen yderligere således at der først holdes generalforsamling igen i marts 2021.

Bestyrelsen fortsætter uændret indenfor rammerne af det udsendte budget for 2020/21.

Den udsatte generalforsamling vil dog blive afholdt, hvis 15 eller flere medlemmer ønsker det.

Vi håber på jeres opbakning til denne løsning.

På bestyrelsen vegne
Christian Idsø