Project Description

Vi søger en ny havnefoged efter Bjørn. Det er vores ønske at finde en person med tilknytning til Frederikssund Kommune og gerne internt fra havnen, der ønsker at påtage sig opgaven.

Havnefogeden tager sig af havnens daglige drift, og sikrer med reference med Bestyrelsen, at havnen er velfungerende til gavn for brugere og gæster.

Havnefogeden kan selv tilrettelægge sine arbejdsopgaver og tilgængelighed mm. Den nuværende havnefoged har en træffetid på havnen èn gang om ugen af 1 times varighed i sommerperioden og er i øvrigt tilgængelig på telefonen i rimeligt omfang.

Der forventes et årligt tidsforbrug på i alt 200-250 timer.

Jobbet honoreres i rimeligt omfang.

Læs mere her