El på broer og landplads

På Generalforsamlingen blev det vedtaget at tilslutning til havnens el-standere ved broer og landplads er tilladt, når bådejeren er i båden eller i umiddelbar nærhed.

Hvis el-tilslutning ønskes uden at bådejeren befinder sig på havneområdet, skal tilslutning ske via en bi-måler både ved broer og landplads og der skal betales for elforbruget. Denne procedure iværksættes pr 1 JUNI 2022

Af hensyn til brandfare må der ikke anvendes el til opvarmning af både.

Havnefoged, assistent og bestyrelsesmedlemmer kan afbryde ureglementeret tilslutning og opkræve gebyr.

Bi-måleren rekvireres hos havnefogeden mod depositum og skal anbringes synligt, når den er i brug.

Den kan også købes til eje for 650 kr.

Afregning af el-forbrug sker som selvaflæsning pr. 1. april eller ved returnering og rapporteres på blanket til kassereren Havnefoged. Opkrævning sker direkte til havnefoged pr 1 april sammen med kontingent for det kommende år.

Takster:
Depositum for bi-måler Kr. 300,-
Erstatning ved skade eller bortkomst Kr. 650 kr
Forbrug af el pr. kWh Kr. 3,-

Gebyr ved konstateret ureglementeret tilslutning uden bi-måler

pr. gang kr. 400,-

Go to Top