Juni 2022

På det seneste bestyrelsesmøde blev bl.a. følgende behandlet:

Vikar for havnefogeden

Opretning af fortøjningspæle
Herunder efterlysning af mandskab til ramslaget

Oprensning af renden

Aftale om græsslåning

Nyt fra havnefogeden

Herunder søsætning af kajakker, reparation af mastekranen, autocampere og anskaffelse af
C-nøgler.

På bestyrelsens vegne
Bent Frandsen

Go to Top