På det seneste generalforsamling blev bl.a. følgende behandlet:

Referat fra generalforsamlingen den 29. august er nu lagt på hjemmesiden og kan læses her.

Som det fremgår af punkt 4 B) i referatet, blev det besluttet at få anlagt nye og sikre broer ved både vest- og østmolen.

Der vil derfor inden længe blive udsendt opkrævning på kr. 3000,- pr. brometer plads. Beløbet vil blive tilskrevet værdien af pladsen og dermed komme tilbage igen, når pladsen sælges.

Arbejdet med at forberede broudskiftningen igangsættes hurtigst muligt. Hvis du har lyst til at indgå i projektgruppen, kan du kontakte formanden
telf. 51529030 eller mail c@ilzac.dk

 

Go to Top