Projekbeskrivelse

Referat – april 2020

Nyt fra BKM bestyrelsen – april 2020

På det seneste bestyrelsesmøde blev bl.a. følgende behandlet:

Ny dato for Generalforsamling – afholdes udendørs den 8. juni kl 19.00

Lille arbejdsdag – afholdes lørdag den 16. maj

Nyt fra havnefogeden – herunder belastningsafprøvning af mastekran og ny lås på slæbestedet.

Evt. – herunder oprettelse af Facebook side til hurtig kommunikation mellem havnens medlemmer

Bent Frandsen
Sekretær

Skift til Referatsiden HER