Projekbeskrivelse

Nyt fra BKM bestyrelsen – april 2021

På det seneste bestyrelsesmøde blev bl.a. følgende behandlet:

Coronasituationen – Herunder standerhejsning og afholdelse af generalforsamling

Udskiftning af broer – Herunder ny scanning af pæleomsangrebet og evt. broudskiftning i 2 faser.

Facebook side til havnen – God tilslutning til den nye Facebookgruppe “Kignæs havn i Jægerspris”.

Ansøgning om klaptilladelse – Der kan forudses behov for en oprensning af renden.

Nyt fra havnefogeden – Herunder anskaffelse af nyt udstyr til videoovervågning og adgang til toiletter og klubhus.

Evt. – Herunder oprydning, herreløse bådvogne og unge mennesker på havnen.

Bent Frandsen
Sekretær

PS – Meld dig til den nye Facebook gruppe.
Søg “Kignæs havn i Jægerspris” og søg om medlemskab

Læs mere her