Projekbeskrivelse

På det seneste bestyrelsesmøde blev bl.a. følgende behandlet:

  • Generalforsamling 2020 – herunder efterlysning af bestyrelsessuppleanter
  • Møde med JSK og kajakafd. – drøftelse af den fremtidige organisering
  • Disponering af havnens arealer – plads til JSK, Kajaksejlere og parkering
  • Nyt fra havnefogeden
  • Evt. – herunder regler for el-tilslutning samt oprettelse af Facebook side

Referat fra mødet kan også ses her på hjemmesiden.

Bent Frandsen

Sekretær

Husk:

  • at forslag til behandling på generalforsamlingen skal fremsendes inden den 15. februar (og gerne tidligere) til havnens mailadresse

info@kignaeshavn.dk eller lægges i postkassen på havnen.

  • at give besked inden den 15. februar, hvis du ønsker at udleje din havneplads – eller ønsker at leje en havneplads. Send en mail til info@kignaeshavn.dk eller læg et brev i havnens postkasse.
Læs referatet her