Projekbeskrivelse

Nyt fra BKM bestyrelsen – februar 2021

På det seneste bestyrelsesmøde blev bl.a. følgende behandlet:

Generalforsamling 2021 – må udsættes. Regnskab, budget og beretning udsendes primo marts. Afholdes når forsamlings-restriktioner gør det muligt.

Nyt fra havnefogeden – herunder igangsætning video-overvågning, datoer for søsætning og c–nøgle til slæbested.

Bent Frandsen
Sekretær

Læs mere her