Projekbeskrivelse

Nyt fra BKM bestyrelsen – januar 2021

På det seneste bestyrelsesmøde blev bl.a. følgende behandlet:

Etablering af nye broer – herunder gennemgang af indkomne kommentarer til det udsendte oplæg

Generalforsamling 2021 – forventes udsat. Regnskab, budget og beretning udsendes primo marts

Nyt fra havnefogeden – herunder indbrud i havnekontoret og hærværk på fiskerjoller.

Bent Frandsen
Sekretær

Læs mere her