Projekbeskrivelse

Nyt fra BKM bestyrelsen – juni 2021

På det seneste bestyrelsesmøde blev bl.a. følgende behandlet:

Coronasituationen – Herunder adgang til toiletter og klubhuset.

Den kommende generalforsamling – Afholdes den 29. august.

Udskiftning af broer – Beslutningsforslag til den kommende generalforsamling udsendes snarest, så der er god tid til evt. spørgsmål og kommentarer.

Nyt fra Havnefogeden – Herunder ødelagte broer, oprydning på pladsen, badning i havnen og efterlysning af hjælp til græsslåning.

Nyt fra formanden – Herunder opsætning af bord/bænke, sponsering af Håndværker Cup, samarbejde med kajakklubben og nøgleboks til politi/redning.

Bent Frandsen
Sekretær

Læs mere her