Projekbeskrivelse

På det seneste bestyrelsesmøde blev bl.a. følgende behandlet:

– Ny konstituering af bestyrelsen
– Ny havnefoged – herunder omgangstonen på havnen, midlertidig varetagelse af havnefogedopgaverne og ansøgninger til havnefogedstillingen.

Bent Frandsen
Sekretær

Læs mere her