Project Description


På det seneste bestyrelsesmøde blev bl.a. følgende behandlet:

Ny konstituering af bestyrelsen

Ny havnefoged – herunder omgangstonen på havnen, midlertidig varetagelse af havnefogedopgaverne og ansøgninger til havnefogedstillingen.

 

Motor til mastekranen

Referat fra mødet kan ses her på hjemmesiden under ”Bådelauget Kignæs Mole – referater – bestyrelsesmøder”.

Bent Frandsen

Sekretær

Læs mere