Projekbeskrivelse


På det seneste bestyrelsesmøde blev bl.a. følgende behandlet:

Havnens Dag – forberedelserne er i gang til den 25. maj

Tyveri fra klubhus

Nyt fra havnefogeden – herunder negativ tiltale og indstilling fra visse medlemmer

Havnens vedligeholdelse – herunder overblik over kommende opgaver

Referat fra mødet kan ses her på hjemmesiden under ”Bådelauget Kignæs Mole – referater – bestyrelsesmøder”

Bent Frandsen

Sekretær

HUSK – at flytte bådstativer til sommerpladsen efter søsætning – inden Havnens Dag den 25. maj. Ellers flyttes stativerne efter aftalte regler mod gebyr på kr. 300,- + evt. udgift til vognmand.

Læs mere