Projekbeskrivelse

Nyt fra BKM bestyrelsen – maj 2021

På det seneste bestyrelsesmøde blev bl.a. følgende behandlet:

Coronasituationen – Herunder adgang til klubhuset og afholdelse af generalforsamling – fastlagt til den 29. august.

Udskiftning af broer – Herunder udarbejdelse af beslutningsforslag til den kommende generalforsamling.

Ansøgning om klaptilladelse – Der kan forudses behov for en oprensning af renden.

Nyt fra havnefogeden – Herunder igangsætning af videoovervågning med nyt udstyr og efterlysning af frivillige til ramslaget.

Evt. – Herunder placering af ikke søsatte både og rendeafmærkning.

Bent Frandsen
Sekretær

PS. – Forslag til behandling på generalforsamlingen den 29. august skal fremsendes inden den 13. juni til havnens mailadresse info@kignaeshavn.dk eller lægges i postkassen på havnen.

Læs mere her