Projekbeskrivelse

Nyt fra BKM bestyrelsen – marts 2021

På det seneste bestyrelsesmøde blev bl.a. følgende behandlet:

Udskiftning af broer – Herunder status på kapitalbeholdning og finansieringsmuligheder.

Facebook side til havnen – En Facebookgruppe “Kignæs havn i Jægerspris” er oprettet og åben for tilmelding. Formålet er en hurtig og enkel indbyrdes kommunikation mellem medlemmerne.

Nyt fra havnefogeden – Herunder anskaffelse af nyt udstyr til videoovervågning, servicering af hjertestarter og parkering af trailerbåde.

Nyt fra formanden – Herunder bestyrelsens rolle uden gennemførte generalforsamlinger og oprettelse af et nyt forum for havne i fjorden.

Bent Frandsen
Sekretær

PS – Meld dig til den nye Facebook gruppe.
Søg “Kignæs havn i Jægerspris” og søg om medlemskab

Læs mere her