På det seneste bestyrelsesmøde blev bl.a. følgende behandlet:

Den kommende generalforsamling – Indkaldelse udsendes i den kommende uge.

Camping på havnen – Stillingtagen til campingvogne og langtidsleje.

Oprettelse af selvstændig kajakklub – Herunder brugsret til klubhuset .

Nyt fra havnefogeden – Herunder det seneste indbrud, påkørsel af lygtepæl, oliespild i havnen, udlicitering af græsslåning, dårligt sømandsskab i havnen og anskaffelse af for store både.

Evt. – Herunder tang i havnen og kodelås til toiletter.

Bent Frandsen
Sekretær

PS. – Forslag til behandling på generalforsamlingen den 29. august skal fremsendes inden den 13. juni til havnens mailadresse info@kignaeshavn.dk eller lægges i postkassen på havnen.

Go to Top