Projekbeskrivelse

Kære medlemmer af JSK

Vi forventer at starte på aftenkapsejladserne torsdag d. 14. maj – det gælder for både Folkebåde og Cruising sejlere..

Håndværker cup er i samarbejde med Dansk folkebåde klub flyttet til weekenden den 3-4. oktober 2020

Kapsejladsudvalget planlægger at lade Håndværker Cup 2020 indgå, som en del af klubmesterskabet og lade pointene fra de enkelte sejladser herfra tælle dobbelt i klubmesterskabet, de endelige detaljer vil fremgå af sejladsbestemmelserne.

Vi udsender yderlig information umiddelbart efter d. 10. maj.

Med venlig hilsen
Kim Kristensen
4019 9874
Formand