2020-05-02T11:32:34+02:00

På det seneste bestyrelsesmøde blev bl.a. følgende behandlet:

– Den kommende generalforsamling:

– afholdes den 22. marts

– Billard i klubhuset – ordningen fortsætter.

– Pæleormsproblemet 

– Organisering af kajakaktiviteterne

– Evt. – herunder ny kontrol af østmolens tilstand.

Bent Frandsen
Sekretær

Læs referatet her

På det seneste bestyrelsesmøde blev bl.a. følgende behandlet:

– Den kommende generalforsamling:

– afholdes den 22. marts

– Billard i klubhuset – ordningen fortsætter.

– Pæleormsproblemet 

– Organisering af kajakaktiviteterne

– Evt. – herunder ny kontrol af østmolens tilstand.

Bent Frandsen
Sekretær

Læs referatet her

2020-05-02T11:32:57+02:00

På det seneste bestyrelsesmøde blev bl.a. følgende behandlet:

 • Genopstart af arbejdsudvalg – de fleste udvalg er bemandet, men der er bl.a. behov for hjælp til græstrimning.
 • Havnens Dag 2020  – vi deltager ikke i 2020
 •  Pæleormsproblemet – løsning fra Neder Dråby Havn afprøves
 • Evt.
 • herunder renovering af toiletter og baderum samt tjek af bådstativer.

Referat fra mødet kan ses her på hjemmesiden

Bent Frandsen

Sekretær

OBS

Der er brug for hjælp til græsslåning/græstrimning i sommersæsonen.

Kontakt havnefogeden hvis du har mod på at  give en hånd med.

Mail: kignaeshavn@mail.dk  Mobil: 24 63 84 78

Læs referatet her

På det seneste bestyrelsesmøde blev bl.a. følgende behandlet:

–  Genopstart af arbejdsudvalg – de fleste udvalg er bemandet, men der er bl.a. behov for hjælp til græstrimning.

– Havnens Dag 2020  – vi deltager ikke i 2020

– Pæleormsproblemet – løsning fra Neder Dråby Havn afprøves

– Evt. – herunder renovering af toiletter og baderum samt tjek af bådstativer.

Referat fra mødet kan ses her på hjemmesiden

Bent Frandsen

Sekretær

OBS

Der er brug for hjælp til:

Græsslåning – græstrimning i sommersæsonen.

Kontakt havnefogeden:

Hvis du har mod på at give en hånd med.

Mail: kignaeshavn@mail.dk  Mobil: 24 63 84 78

Læs referatet her

2021-02-26T14:52:42+01:00

På det seneste bestyrelsesmøde blev bl.a. følgende behandlet:

– Evaluering af arbejdsdagen – stor tak til de fremmødte for indsatsen

– Genopstart af arbejdsudvalg – en del deltagere har meldt sig, men der er plads til flere.

– Havnens Dag 2020

– Nyt fra formanden – herunder opfølgning af døde både

– Evt. – herunder undersøgelse af evt. overgang til Y-bomme i havnen

Bent Frandsen
Sekretær

OBS

Send en mail eller sms til havnefogeden,
hvis du har mod på at være med i et af de nedsatte arbejdsudvalg (græsslåning, cykelvedligehold,
el-installationer, VVS, moler og broer, rende, ramslag og miljø).

Mail: havnefoged@kignaeshavn.dk Mobil: 24 63 84 78

Læs referatet her
2021-02-26T14:54:59+01:00

Start 4.10.2019

Så er det blevet tid til at få bådene på land. Følgende datoer er aftalt med Jens (kran)

Fredag den 4. oktober
Søndag den 13. oktober
Søndag den 20. oktober
Søndag den 3. november

Send en mail, en sms eller ring til mig på: havnefoged@kignæshavn.dk eller ring på 24 63 84 78.

Oplys om navn, pladsnummer og hvilken af ovenstående datoer båden ønskes på land.

2020-05-02T11:36:02+02:00

På det seneste bestyrelsesmøde blev bl.a. følgende behandlet:

– Genindførelse af arbejdsudvalg – der er brug for frivillige til forskellige opgaver på havnen

– Forberedelse af arbejdsdagen den 5. oktober

– Nyt fra havnefogeden – herunder datoer for optagning af både
(se under nyheder på hjemmesiden)

– Nyt fra formanden – herunder status på seneste indbrud i havnekontoret

– Evt. – herunder undersøgelse af evt. overgang til Y-bomme i havnen

Bent Frandsen
Sekretær

Læs referatet her
2020-05-02T11:36:23+02:00

På det seneste bestyrelsesmøde blev bl.a. følgende behandlet:

– Ny havnefoged – der blev udpeget ny havnefoged. Der udsendes nærmere information på hjemmesiden.

– Genindførelse af arbejdsudvalg – der annonceres senere efter medlemmer.

– Disponering af havnens landarealer.

– Nyt fra havnefogeden – Søren Striberg og Britt Sørensen har vikarieret i sommerperioden. Stor tak til begge for hjælpen.

– Evt. – herunder stort og småt som inspiration til senere behandling.

Referat fra mødet kan ses her på hjemmesiden under ”Bådelauget Kignæs Mole – referater – bestyrelsesmøder”.

Bent Frandsen
Sekretær

Læs mere her
2020-05-02T11:36:48+02:00

På det seneste bestyrelsesmøde blev bl.a. følgende behandlet:

– Ny konstituering af bestyrelsen
– Ny havnefoged – herunder omgangstonen på havnen, midlertidig varetagelse af havnefogedopgaverne og ansøgninger til havnefogedstillingen.

Bent Frandsen
Sekretær

Læs mere her
2020-05-02T11:37:09+02:00


På det seneste bestyrelsesmøde blev bl.a. følgende behandlet:

Havnens Dag – forberedelserne er i gang til den 25. maj

Tyveri fra klubhus

Nyt fra havnefogeden – herunder negativ tiltale og indstilling fra visse medlemmer

Havnens vedligeholdelse – herunder overblik over kommende opgaver

Referat fra mødet kan ses her på hjemmesiden under ”Bådelauget Kignæs Mole – referater – bestyrelsesmøder”

Bent Frandsen

Sekretær

HUSK – at flytte bådstativer til sommerpladsen efter søsætning – inden Havnens Dag den 25. maj. Ellers flyttes stativerne efter aftalte regler mod gebyr på kr. 300,- + evt. udgift til vognmand.

Læs mere
2019-07-30T09:56:35+02:00


Havnens dag “Vild med Vand” 25. maj 2019 på Kignæs Havn

Formålet er at øge interessen for livet til søs, som for vores havn bl.a. kan betyde flere medlemmer til JSK, nye kræfter til ”Sommerflid” og de udefra kommende delagere, samt fortsat efterspørgsel efter de havnepladser, der bliver ledige.

Vi planlægger en række spændende aktiviteter for både voksne og børn.

Dagen starter kl. 10, men det er muligt, at de morgenfriske kan komme med fiskerne en tur på fjorden tidligere og være med til at røgte garn (Først til mølle). Det endelige program for dagen er klar.

På dagen vil der være “Åben Båd” – og vi håber, at mange af jer bådejere er med på at invitere interesserede ombord til en fremvisning og en snak om livet til søs. ”Sommerflid” er også med i fremvisningen.

Læs mere om Havnens dag her
2020-05-02T11:37:35+02:00

På det seneste bestyrelsesmøde blev bl.a. følgende behandlet:

  • Konstituering og evaluering af generalforsamlingen
  • Havnens Dag  – forberedelserne er i gang til den 25. maj
  • Standerhejning
  • Nyt fra havnefogeden – herunder forberedelse af den nye  sejlsæson.
  • Nyt fra formanden  – herunder skift af forsikringsleverandør

Referat fra mødet kan ses her på hjemmesiden under ”Bådelauget Kignæs Mole – referater – bestyrelsesmøder”

Bent Frandsen

Sekretær

Læs mere her
Go to Top