2020-05-02T11:42:13+02:00

Generalforsamlingen 2019

På generalforsamlingen blev der vedtaget en vedtægtsændring, så det bliver muligt at overdrage en havneplads til livsarvinger uden at de bor i Frederikssund kommune.

Kontingent og takster blev fastsat uændret i forhold til 2018. Formand Christian Ilsøe og 2 bestyrelsesmedlemmer blev genvalgt. Referatet kan ses på hjemmesiden under ”Bådelauget Kignæs Mole – referater – generalforsamlinger” eller klik på nedenfor viste knap

Bent Frandsen

Sekretær

Læs mere her
2020-05-02T12:02:16+02:00

Hej venner

Så er det til at se –  vinteren er sluttet.

Følgende datoer er planlagt til i-sætning af både:

07.04.2019 fra kl. 08.00
20.04.2019 fra kl. 08.00
29.04.2019 fra kl. 08.00
05.05.2019 fra kl. 08.00
12.05.2019 fra kl. 08.00
18.05.2019 fra kl. 08.00

Med venlig hilsen Bjørn Stephensen
Havnefoged

tilmelding på sms eller mail til mig.

+45 24 63 84 78

2020-05-02T11:40:51+02:00

Marts 2019

På det seneste bestyrelsesmøde blev bl.a. følgende behandlet: Forberedelse af den kommende generalforsamling  Havnens forsikringer – ny leverandør Havnens Dag  – vi deltager igen i år den 25. maj Forespørgsel fra kajakafdelingen – ønske om opstilling af container.

Døde både Nyt fra havnefogeden  – herunder datoer for søsætning. Referat fra mødet kan ses her på hjemmesiden under ”Bådelauget Kignæs Mole – referater – bestyrelsesmøder”

Bent Frandsen Sekretær

Go to Top