2020-12-17T10:36:33+01:00

Nyt fra BKM bestyrelsen – december 2020

På det seneste bestyrelsesmøde blev bl.a. følgende behandlet:

Etablering af nye broer – medlemsinformation udsendes snarest

Ansøgning om tilskud fra fiskerne

Generalforsamling 2021

Nyt fra havnefogeden – herunder igangsætning af videoovervågning af havneområdet

Bent Frandsen
Sekretær

Bestyrelsen ønsker medlemmerne en glædelig jul og et godt nytår

Ref. Bent Frandsen

Læs mere HER
2020-12-17T10:16:17+01:00

Kære medlemmer af BKM

Formålet med dette brev er, at Bestyrelsen orienterer medlemmerne om pæleormsangrebet på vores moler og samtidig beder om medlemmernes tilsagn på en kommende Generalforsamling, til at arbejde for etablering af nye broer på både Øst- og Vestmolen.

Læs mere HER
2020-12-10T10:15:10+01:00

Kære medlemmer af BKM og JSK

Som følge af Covid-19 krisen er situationen for brug af havnen og dens arealer igen ændret – foreløbig til 3. januar.
Udover de alm råd om hygiejne og afstand til medmennesker og forsamlingsforbuddet på 10 personer, vil der være yderligere krav, som skal følges af alle brugere.

FLID og Dansk Sejlunion har i samråd med myndighederne indskærpet af alle klubhuse skal holdes lukket – jævnfør det generelle midlertidige forbud mod indendørs sport- og fritidsfaciliteter.

Det betyder bl.a. at klubhuset:
• Ikke kan benyttes af Billard- og fredagsklubben.
• Eventuelle sociale sammenkomster må udskydes.
• Klubhuset kan ikke udlejes til private arrangementer.

Toiletter og bad kan fortsat benyttes – der er iværksat øget frekvens af rengøring til hver anden dag.
Vi beder om at alle respekterer og overholder ovennævnte – og at medlemmerne er behjælpelig med evt. venlige påtaler til personer, der ”glemmer” ovenstående.

God jul og godt nytår
Bestyrelserne i JSK & BKM
Kim & Christian

2020-10-28T15:05:54+01:00

Kære alle medlemmer af JSK & BKM

Vi er nu nødt til at stramme op på vores regler for færdsel i klubhus incl. toiletter efter statens udmeldinger i fredags. Reglerne vil foreløbig være gældende frem til d. 22 november hhv. 2. januar 2021 og med forbehold for, at der kan ske ændringer.

* Forsamlingsforbud nedsættes
Forsamlingsforbud sænkes fra 50 til 10 personer fra 26. oktober og fire uger frem til 22 november incl.. Vi kan derfor kun være samlet max. 10 personer i klubhuset. Det vil sige max. 10 personer i klublokale og max 10 personer på terrassen.

* Regler om mundbind
De nye corona-restriktioner omfatter krav om brug af mundbind eller –visir, når I bevæger jer indendørs i klubhuset og i toiletbygning. Det gælder også ved billard. I skal altså fortsat have mundbind på, når I går ind i klubhuset. Kravet er gældende for alle. Krav om brug af mundbind gælder ikke, når man sidder ned i klublokaler.

Kravet om mundbind vil være gældende fra d. 29. oktober 2020 og til 2. januar 2021.

Vi holder sammen hver for sig og håber vinteren bliver kort.

Bestyrelsen for JSK & BKM.

2020-10-21T10:00:31+02:00

Referat – oktober 2020

På det seneste bestyrelsesmøde blev bl.a. følgende behandlet:

Coronasituationen

Evaluering af arbejdsdagen 10. okt. – stor tak til alle deltagere for en flot indsats og godt humør

Vedligeholdelse af moler og broer – østmolen ”frikendt”, akut behov for udbedring af broer

Nyt fra havnefogeden – herunder bådebelysning, mastekran, bådoptagning og varme i klubhus

Nyt fra formanden

Bent Frandsen
Sekretær

Skift til Referatsiden HER
2020-10-30T10:44:05+01:00

Optagning af både

Så er det blevet tid til at få bådene på land.

Følgende datoer er aftalt med Jens (kran)

Søndag den 20. september
Søndag den 11. oktober
Fredag den 16. oktober
Lørdag den 31. oktober

Send Send en mail, en sms eller ring til mig på:
havnefoged@kignaeshavn.dk eller 24 63 84 78
Oplys om navn, pladsnummer, båd og bådens vægt samt hvilken af ovenstående datoer båden ønskes på land.

Med venlig hilsen
Carsten Milbo

2020-09-16T13:29:45+02:00

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE d. 14. september 2020

Tilstede: Christian, Christoffer, Bent, Britt, Tom,

Afbud: Carsten og Karsten

Skift til Referatsiden HER
2020-08-22T14:22:16+02:00

Den udsatte generalforsamling 2019/20

Kære medlemmer
Bestyrelsen vurderer, at der ikke er fremkommet forhold, der gør det nødvendigt at afholde generalforsamling nu – efter 6 måneders udsættelse pga. Coronasituationen.

Som en pragmatisk løsning har vi derfor besluttet, at udsætte generalforsamlingen yderligere således at der først holdes generalforsamling igen i marts 2021.

Bestyrelsen fortsætter uændret indenfor rammerne af det udsendte budget for 2020/21.

Den udsatte generalforsamling vil dog blive afholdt, hvis 15 eller flere medlemmer ønsker det.

Vi håber på jeres opbakning til denne løsning.

På bestyrelsen vegne
Christian Idsø

2020-08-19T18:38:22+02:00

Referat – august 2020

På det seneste bestyrelsesmøde blev bl.a. følgende behandlet:

Coronasituationen

Den udsatte generalforsamling – udsættes yderligere til 2021

Pæleormssituationen – udsættelse af forsøgsordning og indhentning af tilbud på nye broer

Arbejdslørdagen – afholdes den 10. oktober. forslag til opgaver kan sendes til havnefogeden

Nyt fra havnefogeden – herunder badning fra molerne

Evt. – herunder skader på rendeafmærkningen, motorkørsel på østmolen og C nøgle til slæbestedet

Bent Frandsen
Sekretær

Skift til Referatsiden HER
2020-10-21T09:47:21+02:00

Lørdag d. 10. oktober 2020 kl. 9 -15

Kære Medlemmer,

For at sikre at vores havn forbliver i ordentlig stand til glæde for medlemmerne og for vores gæster er det nødvendigt at den vedligeholdes.

De mange frivillige udvalg er med til at holde Havnens omkostninger nede til glæde for os alle. Benyt chancen for at give en hånd med til løsning af en række småopgaver og få samtidig en hyggelig lørdag på havnen med dine klubkammerater og bådnaboer.

Bestyrelsen vil sørge for at der er drikkevarer samt en bid brød til frokost til alle. Du kan hjælpe os med at få et overblik over indkøbene ved at melde dig til Havnefogeden (Carsten 40532667) eller til formanden (Christian på 51529030).

Vi vil sikre materialer og organisering af aktiviteter – vi har en liste som skal laves og på dagen vil I blive tildelt opgaver, som er passende til enhver, der møder op.

Vel mødt.

Bestyrelsen

Go to Top