2020-12-17T10:36:33+01:00

Nyt fra BKM bestyrelsen – december 2020

På det seneste bestyrelsesmøde blev bl.a. følgende behandlet:

Etablering af nye broer – medlemsinformation udsendes snarest

Ansøgning om tilskud fra fiskerne

Generalforsamling 2021

Nyt fra havnefogeden – herunder igangsætning af videoovervågning af havneområdet

Bent Frandsen
Sekretær

Bestyrelsen ønsker medlemmerne en glædelig jul og et godt nytår

Ref. Bent Frandsen

Læs mere HER
2020-12-17T10:16:17+01:00

Kære medlemmer af BKM

Formålet med dette brev er, at Bestyrelsen orienterer medlemmerne om pæleormsangrebet på vores moler og samtidig beder om medlemmernes tilsagn på en kommende Generalforsamling, til at arbejde for etablering af nye broer på både Øst- og Vestmolen.

Læs mere HER
2020-12-10T10:15:10+01:00

Kære medlemmer af BKM og JSK

Som følge af Covid-19 krisen er situationen for brug af havnen og dens arealer igen ændret – foreløbig til 3. januar.
Udover de alm råd om hygiejne og afstand til medmennesker og forsamlingsforbuddet på 10 personer, vil der være yderligere krav, som skal følges af alle brugere.

FLID og Dansk Sejlunion har i samråd med myndighederne indskærpet af alle klubhuse skal holdes lukket – jævnfør det generelle midlertidige forbud mod indendørs sport- og fritidsfaciliteter.

Det betyder bl.a. at klubhuset:
• Ikke kan benyttes af Billard- og fredagsklubben.
• Eventuelle sociale sammenkomster må udskydes.
• Klubhuset kan ikke udlejes til private arrangementer.

Toiletter og bad kan fortsat benyttes – der er iværksat øget frekvens af rengøring til hver anden dag.
Vi beder om at alle respekterer og overholder ovennævnte – og at medlemmerne er behjælpelig med evt. venlige påtaler til personer, der ”glemmer” ovenstående.

God jul og godt nytår
Bestyrelserne i JSK & BKM
Kim & Christian

2020-10-28T15:05:54+01:00

Kære alle medlemmer af JSK & BKM

Vi er nu nødt til at stramme op på vores regler for færdsel i klubhus incl. toiletter efter statens udmeldinger i fredags. Reglerne vil foreløbig være gældende frem til d. 22 november hhv. 2. januar 2021 og med forbehold for, at der kan ske ændringer.

* Forsamlingsforbud nedsættes
Forsamlingsforbud sænkes fra 50 til 10 personer fra 26. oktober og fire uger frem til 22 november incl.. Vi kan derfor kun være samlet max. 10 personer i klubhuset. Det vil sige max. 10 personer i klublokale og max 10 personer på terrassen.

* Regler om mundbind
De nye corona-restriktioner omfatter krav om brug af mundbind eller –visir, når I bevæger jer indendørs i klubhuset og i toiletbygning. Det gælder også ved billard. I skal altså fortsat have mundbind på, når I går ind i klubhuset. Kravet er gældende for alle. Krav om brug af mundbind gælder ikke, når man sidder ned i klublokaler.

Kravet om mundbind vil være gældende fra d. 29. oktober 2020 og til 2. januar 2021.

Vi holder sammen hver for sig og håber vinteren bliver kort.

Bestyrelsen for JSK & BKM.

2020-10-21T10:00:31+02:00

Referat – oktober 2020

På det seneste bestyrelsesmøde blev bl.a. følgende behandlet:

Coronasituationen

Evaluering af arbejdsdagen 10. okt. – stor tak til alle deltagere for en flot indsats og godt humør

Vedligeholdelse af moler og broer – østmolen ”frikendt”, akut behov for udbedring af broer

Nyt fra havnefogeden – herunder bådebelysning, mastekran, bådoptagning og varme i klubhus

Nyt fra formanden

Bent Frandsen
Sekretær

Skift til Referatsiden HER
2020-09-16T13:29:45+02:00

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE d. 14. september 2020

Tilstede: Christian, Christoffer, Bent, Britt, Tom,

Afbud: Carsten og Karsten

Skift til Referatsiden HER
2020-08-22T14:22:16+02:00

Den udsatte generalforsamling 2019/20

Kære medlemmer
Bestyrelsen vurderer, at der ikke er fremkommet forhold, der gør det nødvendigt at afholde generalforsamling nu – efter 6 måneders udsættelse pga. Coronasituationen.

Som en pragmatisk løsning har vi derfor besluttet, at udsætte generalforsamlingen yderligere således at der først holdes generalforsamling igen i marts 2021.

Bestyrelsen fortsætter uændret indenfor rammerne af det udsendte budget for 2020/21.

Den udsatte generalforsamling vil dog blive afholdt, hvis 15 eller flere medlemmer ønsker det.

Vi håber på jeres opbakning til denne løsning.

På bestyrelsen vegne
Christian Idsø

2020-08-19T18:38:22+02:00

Referat – august 2020

På det seneste bestyrelsesmøde blev bl.a. følgende behandlet:

Coronasituationen

Den udsatte generalforsamling – udsættes yderligere til 2021

Pæleormssituationen – udsættelse af forsøgsordning og indhentning af tilbud på nye broer

Arbejdslørdagen – afholdes den 10. oktober. forslag til opgaver kan sendes til havnefogeden

Nyt fra havnefogeden – herunder badning fra molerne

Evt. – herunder skader på rendeafmærkningen, motorkørsel på østmolen og C nøgle til slæbestedet

Bent Frandsen
Sekretær

Skift til Referatsiden HER
2020-05-11T11:07:39+02:00
Arbejdsdag d 16 maj og Generalforsamling 8 juni AFLYSES !
Kære Medlemmer,

I Bestyrelsen havde vi regnet med at forsamlingsforbuddet som følge COVID-19 ville hæves således at vi kunne afholde både arbejdslørdag som generalforsamling. Men da oplukning af samfundet foregår langsommere og med den tidligste opblødning d 8 juni må vi desværre aflyse begge arrangementer og vælger at udskyde begge til efter sommerferien, da mange må forventes at sejle i Juni/Juli og August. Bestyrelsen vil indkalde igen, når Myndighederne hæver forsamlingsforbuddet.

Det er dog stadig muligt for den enkelte at henvende sig til Carsten Havnefoged for at tilbyde jeres hjælp til små opgaver på havnen – det vil Bestyrelsen sætte pris på.

Aflukningen af Klubhuset vil fortsætte indtil Myndighederne via Dansk Sejlunion/FLID giver positive meldinger.

Indtil da vil budskabet herfra være at passer på jer selv og andre !

Jægerspris 10. maj 2020.

Bestyrelsen i BKM/Christian

2020-08-19T18:35:38+02:00

Referat – april 2020

Nyt fra BKM bestyrelsen – april 2020

På det seneste bestyrelsesmøde blev bl.a. følgende behandlet:

Ny dato for Generalforsamling – afholdes udendørs den 8. juni kl 19.00

Lille arbejdsdag – afholdes lørdag den 16. maj

Nyt fra havnefogeden – herunder belastningsafprøvning af mastekran og ny lås på slæbestedet.

Evt. – herunder oprettelse af Facebook side til hurtig kommunikation mellem havnens medlemmer

Bent Frandsen
Sekretær

Skift til Referatsiden HER
Go to Top