2020-05-11T11:07:39+02:00
Arbejdsdag d 16 maj og Generalforsamling 8 juni AFLYSES !
Kære Medlemmer,

I Bestyrelsen havde vi regnet med at forsamlingsforbuddet som følge COVID-19 ville hæves således at vi kunne afholde både arbejdslørdag som generalforsamling. Men da oplukning af samfundet foregår langsommere og med den tidligste opblødning d 8 juni må vi desværre aflyse begge arrangementer og vælger at udskyde begge til efter sommerferien, da mange må forventes at sejle i Juni/Juli og August. Bestyrelsen vil indkalde igen, når Myndighederne hæver forsamlingsforbuddet.

Det er dog stadig muligt for den enkelte at henvende sig til Carsten Havnefoged for at tilbyde jeres hjælp til små opgaver på havnen – det vil Bestyrelsen sætte pris på.

Aflukningen af Klubhuset vil fortsætte indtil Myndighederne via Dansk Sejlunion/FLID giver positive meldinger.

Indtil da vil budskabet herfra være at passer på jer selv og andre !

Jægerspris 10. maj 2020.

Bestyrelsen i BKM/Christian

2020-08-19T18:35:38+02:00

Referat – april 2020

Nyt fra BKM bestyrelsen – april 2020

På det seneste bestyrelsesmøde blev bl.a. følgende behandlet:

Ny dato for Generalforsamling – afholdes udendørs den 8. juni kl 19.00

Lille arbejdsdag – afholdes lørdag den 16. maj

Nyt fra havnefogeden – herunder belastningsafprøvning af mastekran og ny lås på slæbestedet.

Evt. – herunder oprettelse af Facebook side til hurtig kommunikation mellem havnens medlemmer

Bent Frandsen
Sekretær

Skift til Referatsiden HER
2020-05-02T11:31:33+02:00

Kære medlemmer af BKM og JSK

Som følge af Covid-19 krisen er situationen for brug af havnen og dens arealer ændret – foreløbig til 11 maj – eller ind til myndighederne letter på situationen.

Udover de alm. råd omkring hygiene og afstand til medmennesker vil der være yderligere krav, som skal følges af alle brugere.

FLID og Dansk Sejlunion har i samråd med myndighederne indskærpet af alle klubhuse skal holdes lukket – jævnfør det generelle midlertidige forbud mod indendørs sport- og fritidsfaciliteter.

Det betyder bl.a at klubhuset :

  • ikke kan benyttes af Billiard-klubben.
  • de sociale sammenkomster ifm med torsdags aktiviteter for Kajakafd & JSK må udskydes.
  • Klubhuset kan ikke udlejes til private arrangementer.

Toiletter og bad kan fortsat benyttes – der er iværksat øget frekvens af rengøring til hver anden dag.

Vi vil fortsat kunne modtage Gæste sejlere, som selvfølgelig heller ikke kan benytte klubhuset.

Generalforsamling i BKM er udskudt indtil videre.

JSK & BKM undersøger muligheden af et Live-stream af standerhejsningen – mere herom senere.

Både kan søsættes under overholdelse af de generelle Covid-19 krav.

Vi beder om at alle respektere og overholder ovennævnte – og at medlemmerne er behjælpelig med evt venlige påtaler til personer, der ”glemmer” ovenstående.

Alt dette til trods mener vi at vi kan få en god sæson

Bestyrelserne i JSK & BKM

Kim & Christian

2021-02-26T14:51:34+01:00
Lørdag den 4. april (eftermiddag)
Mandag den 13. april (2. påskedag)
Fredag den 24. april
Søndag den 10. maj
Søndag den 17. maj
 
 
Med venlig hilsen
Carsten Milbo
Havnefoged
2020-05-02T11:05:44+02:00

På det seneste bestyrelsesmøde blev bl.a. følgende behandlet:

  • Generalforsamling 2020 – herunder efterlysning af bestyrelsessuppleanter
  • Møde med JSK og kajakafd. – drøftelse af den fremtidige organisering
  • Disponering af havnens arealer – plads til JSK, Kajaksejlere og parkering
  • Nyt fra havnefogeden
  • Evt. – herunder regler for el-tilslutning samt oprettelse af Facebook side

Referat fra mødet kan også ses her på hjemmesiden.

Bent Frandsen

Sekretær

Husk:

  • at forslag til behandling på generalforsamlingen skal fremsendes inden den 15. februar (og gerne tidligere) til havnens mailadresse

info@kignaeshavn.dk eller lægges i postkassen på havnen.

  • at give besked inden den 15. februar, hvis du ønsker at udleje din havneplads – eller ønsker at leje en havneplads. Send en mail til info@kignaeshavn.dk eller læg et brev i havnens postkasse.
Læs referatet her
Go to Top