Velkommen til

Jægerspris Sejlerskolen

Jægerspris Sejlerskole Kignæs havn.

Sejlerskolen i Jægerspris sejlklub for voksne og unge, der ønsker at lære at sejle og håndtere en sejlbåd under alle forhold og som sætter pris på naturen i alt slags vejr.

Undervisningen er baseret på Søfartsstyrelsens krav til den praktiske del af Duelighedsprøven.

Sejlerskoleundervisningen i praktisk sejlads foregår ud fra Kignæs havn, Jægerspris, i små hold på normalt 3 elever med en erfaren instruktør. Sejlerskolesejladserne foregår i en X-79’er, der er en 7,9 m lang dansk kølbåd i glasfiber, som er velegnet til sejlads under de fleste forhold.

Manøvrering af sejlbåden og sejl under forskellige situationer med vejr og vind indgår i den praktiske undervisning.

Håndtering af en motor er også et vigtigt element. Allervigtigst er naturligvis sikkerheden til søs, både din egen og andres. Gennemgang af dit og bådens sikkerhedsudstyr, samt træning i mand overbord manøvre m.m. er vigtige dele af undervisningen.

Sejlerskolen er også naturoplevelser, hyggelige sejladser og socialt samvær på holdet og i sejlklubben.

Det er sikkert noget for dig, som er:

 • Ny sejler, uden særlig erfaring, som ønsker at lære at sejle en sejlbåd.
 • Sejler, med lidt erfaring, som gerne vil have udvidet viden om sejlbåde og sejlads og ønsker at tage et Duelighedsbevis.
 • Partner til en erfaren sejler, som gerne selv vil lære at kunne stå ved roret og styre og navigere båden.
 • Motorbådssejler eller speedbådssejler, som ønsker at lære at sejle en sejlbåd og som måske allerede har et Duelighedsbevis for motorbåd eller et Speedbådsbevis.
 • Sejler, som ønsker at få Søfartsstyrelsens Duelighedsbevis for at kunne leje en sejlbåd til en sejlerferie i udlandet eller i Danmark.
 • Erfaren sejler, som aldrig har fået taget Duelighedsbevis, men nu skal bruge det.

Sejlerskolens praktiske undervisning:

Den praktiske undervisning sker på hold af normalt 3 elever med en fast instruktør på hvert hold. Der sejles hverdagsaftener omkring 2 timer pr. lektion eller efter nærmere aftale med holdets instruktør.

Sejlsæsonen er fra maj til september med afsluttende prøve sidst i september.

Der holdes normalt sommerferie i hele juli måned. Individuel sejlads kan aftales med instruktøren. Eleverne vil i løbet af en sæson modtage undervisning 15 aftener.

Sejlerskolen arrangerer sammen med eleverne forskellige aktiviteter, som man meget anbefales at deltage i, så vidt det er muligt.

Der afholdes i april måned en introduktions aften til Sejlerskolen. I slutningen af juni inden sommerferien holdes der en sommeraftensejlads for alle elever med familie.

En aften/natsejlads i september er obligatorisk, hvis man vil indstilles til prøve til Duelighedsbeviset i Praktisk sejlads.

Sejlerskolens lektioner

Undervisningen tager udgangspunkt i Dansk Sejlunions uddannelsessystem, og alle kommer gennem nedenstående øvelser i sæson 1 og 2.

Sæson 1: Lektion 1 – 12
 • Kendskab til skolebåden
 • Sejlvinde og vindretninger
 • Sejle fast kurs og sejle i havn
 • Sejle halse
 • Kryds mod mærke
 • Kontrolleret bomning
 • Ligge bak og ankre til søs
 • Sejle på kompaskurs
 • Mand-over-bord med stagvending
 • Mand-over-bord med bomning
Sæson 2: Lektion 13 – 24
 • Sejle efter sejlvind
 • Gå til mærke
 • Stagvende og Bomme
 • Mand over bord
 • Sejle på alle kurser
 • At ankre og fortøje
 • Mand-over-bord bak
 • Sejle ind/ud i fremmed havn
 • Sejlprøve sejlads

Ekstra øvelser

 • Natsejlads
 • Trim af sejl
 • Knob og stik
 

Sejlerskolens instruktør:

Instruktøren er en erfaren sejler med Duelighedsbevis. Undervisningsprogrammet er baseret på Dansk Sejlunion og Søfartsstyrelsens krav til Duelighedsprøven i praktisk sejlads i en sejlbåd. Undervisningen i sejlerskolen tilpasses til det enkelte hold.

Sejlerskolens undervisning til Duelighedsprøven er generelt baseret på et 2-årigt forløb.

Erfarne sejlere kan dog ofte klare prøven på en sæson, såfremt de ønsker det.

Som afslutning på undervisningen tilbydes eleverne en prøve med en censor til den praktiske del af Duelighedsprøven. Det er naturligvis frivilligt, om man vil op til prøve, og hvornår man vil op til prøve.

Normalt vil man efter to sæsoner blive indstillet til den praktiske prøve. Erfarne elever kan godt indstilles efter én sæson.

Teoretisk undervisning til Duelighedsbeviset:

Ønsker man at opnå Duelighedsbevis, skal man udover praktisk prøve også bestå teoretisk prøve i navigation.

Begge dele skal være bestået for, at man kan få et Duelighedsbevis.

Den teoretiske navigationsundervisning til Duelighedsbevis tilbydes ikke for nuværende i Jægerspris sejlerskole.

Der henvises i stedet til nabosejlklubber eller aftenskolerne.

Sejlerskole i X-79’en i magsvejr ud for Kulhuse:

Velkommen til

Jægerspris Sejlerskolen

Jægerspris Sejlerskole Kignæs havn.

Sejlerskolen i Jægerspris sejlklub for voksne og unge, der ønsker at lære at sejle og håndtere en sejlbåd under alle forhold og som sætter pris på naturen i alt slags vejr.

Undervisningen er baseret på Søfartsstyrelsens krav til den praktiske del af Duelighedsprøven.

Sejlerskoleundervisningen i praktisk sejlads foregår ud fra Kignæs havn, Jægerspris, i små hold på normalt 3 elever med en erfaren instruktør. Sejlerskolesejladserne foregår i en X-79’er, der er en 7,9 m lang dansk kølbåd i glasfiber, som er velegnet til sejlads under de fleste forhold.

Manøvrering af sejlbåden og sejl under forskellige situationer med vejr og vind indgår i den praktiske undervisning.

Håndtering af en motor er også et vigtigt element. Allervigtigst er naturligvis sikkerheden til søs, både din egen og andres. Gennemgang af dit og bådens sikkerhedsudstyr, samt træning i mand overbord manøvre m.m. er vigtige dele af undervisningen.

Sejlerskolen er også naturoplevelser, hyggelige sejladser og socialt samvær på holdet og i sejlklubben.

Det er sikkert noget for dig, som er:

 • Ny sejler, uden særlig erfaring, som ønsker at lære at sejle en sejlbåd.
 • Sejler, med lidt erfaring, som gerne vil have udvidet viden om sejlbåde og sejlads og ønsker at tage et Duelighedsbevis.
 • Partner til en erfaren sejler, som gerne selv vil lære at kunne stå ved roret og styre og navigere båden.
 • Motorbådssejler eller speedbådssejler, som ønsker at lære at sejle en sejlbåd og som måske allerede har et Duelighedsbevis for motorbåd eller et Speedbådsbevis.
 • Sejler, som ønsker at få Søfartsstyrelsens Duelighedsbevis for at kunne leje en sejlbåd til en sejlerferie i udlandet eller i Danmark.
 • Erfaren sejler, som aldrig har fået taget Duelighedsbevis, men nu skal bruge det.

Sejlerskolens praktiske undervisning:

Den praktiske undervisning sker på hold af normalt 3 elever med en fast instruktør på hvert hold. Der sejles hverdagsaftener omkring 2 timer pr. lektion eller efter nærmere aftale med holdets instruktør.

Sejlsæsonen er fra maj til september med afsluttende prøve sidst i september.

Der holdes normalt sommerferie i hele juli måned. Individuel sejlads kan aftales med instruktøren. Eleverne vil i løbet af en sæson modtage undervisning 15 aftener.

Sejlerskolen arrangerer sammen med eleverne forskellige aktiviteter, som man meget anbefales at deltage i, så vidt det er muligt.

Der afholdes i april måned en introduktions aften til Sejlerskolen. I slutningen af juni inden sommerferien holdes der en sommeraftensejlads for alle elever med familie.

En aften/natsejlads i september er obligatorisk, hvis man vil indstilles til prøve til Duelighedsbeviset i Praktisk sejlads.

Sejlerskolens lektioner

Undervisningen tager udgangspunkt i Dansk Sejlunions uddannelsessystem, og alle kommer gennem nedenstående øvelser i sæson 1 og 2.

Sæson 1: Lektion 1 – 12

 • Kendskab til skolebåden
 • Sejlvinde og vindretninger
 • Sejle fast kurs og sejle i havn
 • Sejle halse
 • Kryds mod mærke
 • Kontrolleret bomning
 • Ligge bak og ankre til søs
 • Sejle på kompaskurs
 • Mand-over-bord med stagvending
 • Mand-over-bord med bomning
Sæson 2: Lektion 13 – 24

 • Sejle efter sejlvind
 • Gå til mærke
 • Stagvende og Bomme
 • Mand over bord
 • Sejle på alle kurser
 • At ankre og fortøje
 • Mand-over-bord bak
 • Sejle ind/ud i fremmed havn
 • Sejlprøve sejlads

Ekstra øvelser

 • Natsejlads
 • Trim af sejl
 • Knob og stik

Sejlerskolens instruktør:

Instruktøren er en erfaren sejler med Duelighedsbevis. Undervisningsprogrammet er baseret på Dansk Sejlunion og Søfartsstyrelsens krav til Duelighedsprøven i praktisk sejlads i en sejlbåd. Undervisningen i sejlerskolen tilpasses til det enkelte hold.

Sejlerskolens undervisning til Duelighedsprøven er generelt baseret på et 2-årigt forløb.

Erfarne sejlere kan dog ofte klare prøven på en sæson, såfremt de ønsker det.

Som afslutning på undervisningen tilbydes eleverne en prøve med en censor til den praktiske del af Duelighedsprøven. Det er naturligvis frivilligt, om man vil op til prøve, og hvornår man vil op til prøve.

Normalt vil man efter to sæsoner blive indstillet til den praktiske prøve. Erfarne elever kan godt indstilles efter én sæson.

Teoretisk undervisning til Duelighedsbeviset:

Ønsker man at opnå Duelighedsbevis, skal man udover praktisk prøve også bestå teoretisk prøve i navigation.

Begge dele skal være bestået for, at man kan få et Dueligheds-bevis.

Den teoretiske navigations-undervisning til Duelighedsbevis tilbydes ikke for nuværende i Jægerspris sejlerskole.

Der henvises i stedet til nabosejlklubber eller aftenskolerne.

Sejlerskole i X-79’en i magsvejr ud for Kulhuse: